СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Жилищни сгради > ЖИЛИЩНА СГРАДА "САНДРОВО"

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ЖИЛИЩНА СГРАДА "САНДРОВО"

ИНВЕСТИТОР:

БУТИК БИЛД ООД

КОНСТРУКТОР:

ДЕ-Студио ЕООД, Евгений Манолов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ХОУМ ПРО ООД

АРХИТЕКТ:

А1 архитекти ООД, арх. Недко Георгиев

АДРЕС:

гр. Варна
ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТ: Жилищна сграда - САНДРОВО  
 
 
ОБЕКТ:  КПИИ - Жилищна сграда  в УПИ II-89, кв.37, 
              по плана на к.к."Св. Св. Константин и Елена", Община Варна
 
 
ИНВЕСТИТОР:  „БУТИК БИЛД“ ООД
 
                           Христо Христов 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:  „А1 АРХИТЕКТИ“ ООД 
 
Гл. ПРОЕКТАНТ:  арх. Недко Геогриев
 
КОНСТРУКЦИИ: „ДЕ СТУДИО“ ЕООД
 
ПРОЕКТАНТ:  инж. Евгений Манолов
 
ДИЗАЙН:  инж. Стефан Семерджиев
 
 
 
ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА:
 
Местоположението на сградата /УПИ II-89, кв.37 ≡ ПИ № 10135.2568.89, м. „Св.Св. Константин и Елена“, район Приморски, гр. Варна/ е атрактивно от инвестиционна гледна точка, поради близостта му с морето, парковата среда на курорта и живописният пейзаж на парк Евксиноград . Целта на инвестицията е да създаде среда за висококатегорийно обитаване, задоволявайки нарастващата необходимост от жилища , осигуряващи всички необходими функционални потребности на обитателите , спокойствие и здравословен начин на живот. Под логото „green code” бяха създадени седемнадесет броя луксозни апартаменти , паркова среда с басейн и беседка , общи пространства за рекреация , спорт и детска зона. Малък магазин, на партерно ниво , в близост до централният вход и дванадесет броя паркоместа с директен достъп от улицата улесняват ежедневието на живущите. В сутерена на сградата е изграден просторен гараж, с паркомясто за всеки един апартамент и прилежащи избени помещения. Предвидено е захранване за електрически автомобили и велосипедни стойки. Ориентацията на сградата е север – юг, загърбвайки характерните, зимни ветрове във Варна, шума от булеварда и разгръщане на жилищата към уникалната панорама. Предизвикателство пред проектантския екип бе овладяване на посоките в комбинация със сключено застрояване към благоприятната страна на сградата.
 Въпреки локализацията му в периферията на град Варна, имотът е с много добра комуникационно-транспортна връзка с града и прилежащите територии. С площ от 2272,5 квадратни метра жилищна площ и близо 900 в сутерена, сграда САНДРОВО постигна целта на инвестицията и още с въвеждането и в експлоатация, всички жилища се сдобиха със щастливи собственици. Запитванията за свободни апартаменти и днес продължават.
 
СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ
 
Имотът се намира в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена” към район Приморски, и е в строителни граници на община Варна. Съгласно действаща улична регулация сградата има осигурен транспортен достъп от улица с ширина 8м. от североизток. Територията на КК „Св.Св. Константин и Елена“ попада в зона „Б” и зона „А“, съгласно ЗУЧК, поради което така разработения план е съобразен със СПН към ПУП-ПРЗ. 
  Новопроектираната жилищна сграда е ситуирана централно в имота . Имотът е с неправилна форма, с лице към улица ≈ 40м и дълбочина ≈ 50м; с ориентация север - юг, и денивелация ≈ 4м посока юг. По градоустройствените разработки основното застрояване е предвидено свързано (на калкан) от изток.
    Входът на новопроектираната жилищна сграда е от север, а по източната граница е предвидена рампа за достъп на автомобили до подземния паркинг-гараж. Вертикалната комуникация е осъществена посредством стълбищна клетка и пътнически асансьор. На партерно ниво е предвидено изграждането на 1бр. магазин със самостоятелен вход от север. Общият брой на апартаментите в сградата е 17 (седемнадесет);. Осигурени са 28 (двадесет и осем) паркоместа в рамките на имота - 16бр. в подземен паркинг-гараж и 12 бр. на открито в имота. Предвидени са стойки за велосипеди в сутерена на сградата.
 
ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ
 
Сградата е развита на пет надземни нива – едно жилищно на нивото на терена, четири жилищни етажа и един тавански жилищен етаж, сутерен и озеленен покрив.  Светлата височина на жилищните етажи е 2.70м, а на партерното ниво варира от 2.70м до 3,20м при магазина. За вертикална комуникация на сградата са предвидени стълбищна клетка и асансьор с товароподемност 630кг, които обслужват всички нива на сградата. Стълбищната клетка е с естествено проветрение и осветяване. До подземния гараж с автомобил се достига чрез открита еднопосочна рампа. Общият брой на апартаментите в сградата е 17, осигурени са 28 паркоместа в рамките на имота. Предвидени са две достъпни паркоместа- едно в подземен паркинг-гараж и едно на открит паркинг. 
За жилищата има предвидени килери и дрешници в рамките на апартамента; и избени помещения в сутерена на сградта. За осигуряване на противопожарната безопасност по нивата е предвидена сухотръбна система, която има излаз на всяко ниво и на главния вход. Изграден е басейн в южната част на двора. Стълбищната клетка на сградата е проектирана да достига до К+18.00 за достъп до озеленен покрив.
 
КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ
Носещата конструкция на сградата е стоманобетонна, безгредова, монолитна, с вертикални носещи елементи - стоманобетонни колони и противоземетръсни шайби. Външните ограждащи стени са двуслойни – тухлена зидария (25см) с тухли Porotherm 25 и топлоизолация отвън (10см) - обща дебелина на зида 35 см. Вътрешните преградни стени са от плътни единични тухли 12 см. 
 
ФАСАДНО РЕШЕНИЕ
Като финиши по фасадите са предвидени фасадни висококачествени мазилки, облицовка с плоскости - HPL по таваните на терасите, и каменна облицовка за цокъла на сградата и част от източна, западна и северна фасади. За обезопасяване на балкони и тераси, както и усвояване на гледката са предвидени стъклени /триплекс/ парапети. Предвижда се във времето развитието на васадно пълзящо озеленяване. За прикриване на външните климатични тела са заложени алуминиеви жалузи. Около прозорците са изградени рамки от алуминиеви композитни плоскости. За постигане на художествена композиция, избягване на прегряването и озеленяване са изградени множество алуминиеви перголи. Изградено е ефектно фасадно осветление, за подчертаване на детайли и озеленени площи. Покривът на новоизградената сграда е плосък, топло – хидроизолиран и озеленен. 
 
ИНТЕРИОРНО РЕШЕНИЕ
Интериорното решение бе предмет на допълнително проектиране, с помощта на дизайнерска намеса се постигна цялостна композиция между общите пространства на интериора и екстериора . Като финиши са използвани – термолющен гранитогрес, дърво, метал, скрито LED осветление, ефектни мазилки и озеленяване за общите части, мокрите помещения, входните предверия и балконите, паркет за спалните помещения и дневните, латекс за стените на жилищните помещения, фаянс за стените на мокрите помещения. Окачени тавани по терасите от плоскости – HPL . По всички жилищни етажи е подложена шумоизолационна мембрана.
 
 
Сграда САНДРОВО се отличава със своя силует на мига в който се разкрие пред нас, на път за курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена” . Раздвижените обеми се препокриват в пластична композиция, като успокояват заобикалящата ги градска среда и плавно се сливат с парка и морето. Проекта оправда очакването на авторите, за принос към градската среда на град Варна. Усещането за топлина, уют и сигурност обхваща всеки гост на имота.
декември 2018 г. арх. Недко Георгиев
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: