СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени, логистични и търговски сгради > ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР "SKY CITY" - РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ФАСАДАТА НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА АРКА ПРИ ЦЕНТРАЛЕН ВХОД И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНА ОБШИВКА ПРЕД ФАСАДИ СЕВЕРОЗАПАД И ЮГОЗАПАДНА ФАСАДА И ГЛАВЕН ВХОД

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ЛОГИСТИЧНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР "SKY CITY" - РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ФАСАДАТА НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА АРКА ПРИ ЦЕНТРАЛЕН ВХОД И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНА ОБШИВКА ПРЕД ФАСАДИ СЕВЕРОЗАПАД И ЮГОЗАПАДНА ФАСАДА И ГЛАВЕН ВХОД

ИНВЕСТИТОР:

"ЕВРОПА ВН" ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Веселин Първанов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"МСК" АД

АРХИТЕКТ:

"Ситискейп", арх. Гергана Милушева

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

Търговски център SkyCity Mal - Реконструкция и обновяване на фасадата на търговски център и изграждане на нова арка при централен вход и монтаж на декоративна обшивка пред фасади северозапад и югозападна фасада и главен вход
СГРАДАТА
Търговски център SkyCity Mall е създаден през 2006-а година. Всъщност, молът е резултат от реконструкция и преустройство на една от съществуващите сгради в бившия комплекс „Електроника“. След първата реконструкция, 14 години по-късно, беше направена втора - ремонт и осъвременяване на фасадата на сградата. Сгарадата е ситуирана в ж.к. „Христо Смирненски“ на ул. „Коста Лулчев“, в предимно жилищна среда. През годините комплексът се е превърнал в събирателно място за близките квартали с различните си търговски и развлекателни обекти. Основната цел на реконструкцията е да се даде нов облик на сградата, в унисон с най-новите трендове за визия на търговски центрове и надхвърлящ очакванията на клиентите.
ОБХВАТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА
Реконструкцията на фасадите третира изцяло фасада севрозапад и частично фасада югозапад - двете най-активни и достъпни за клиентите фасади на сградата. Останалата част от сградата се обшива с LT ламарина в сив цвят. Заедно с ремонта на фасадата е изградена нова „арка“, която ясно подчертава и дефинира главния вход на търговския център. Обособено е входно преддверие – виндфанг. Изграждането на новия вход налага цялостен ремонт и преустройство на основните подходи към него – рампи, стълби и общественото входното пространство отпред. В обема на новата арка е заложена и тераса към съществуващия ресторант на второ ниво, която се превръща в притегателно място за клиентите.
НОВАТА АРКА И ПРЕДДВЕРИЕ
Новата арка е изградена от стоманена коснтрукция, която е обшита с бял и черен алуминиев композит тип ETALBOND. Монтирани са нови стъклени окачени фасади при входа и на нивото на ресторанта към новата тераса. Входното преддверие е третирано с обшивка от неръждаема ламарина с огледален ефект, която създава илюзия за безкраен простор още при влизането в сградата. Във входното преддверие и новата арка e монтирано изцяло ново осветление със система за управление.
ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ С РЕЛЕФ И ПЛАСТИКА
Съществуващата сграда разполага с една доста обемна и плътна входна фасада, което от своя страна дава възможност за експериментиране с релеф и пластика при новото фасадно решение. Стремежът към нови динамични одежди за тъгровския център доведе до създаването на една различна и нестандартна фасадна обвивка. Запазва се напълно съществуващата фасада от термопанели, с цел да се използват тополоизолационните и защитните им свойства. Пред тях се изгражда нова стоманена конструкция, която е анкерирана към съществуващата стоманобетонна конструкция на сградата. Към стоманата е изнесена допълнителна алуминиева субконструкция, върху която е окачена новата фасадна обшивка. Тя е решена със специално разработена за конкретния случай фасадна система, благодарение на успешна колаборация между проектанти, поризводители и изпълнители. Обвивката е съставена от модлуни обемни елементи с триъгълна форма, подредени в категоричен ритъм на редуване. Фасадните пана са обемни и „изскачат“ от равнината на съществуващата фасада в рамките на 100 до 10 см. Всеки релефен елемент е с височина от 3.17м, съставен и сглобен в заводски условия от два по-малки детайла. Паната са произведени от праховобоядисана алуминиева ламарина, като новата обшивка се състои от около 40 типови елемента и още 150 нетипови. Монтирани са общо 1000 отделни ламаринени пана, за да се постигне желаното фасадно решение. Чрез различните типове елементи се създава усещане за премерен ритъм от движение към затихване, прибиране от изпъкнала към права форма, от динамика към покой.