СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА "ЗЕЛЕНА" АРХИТЕКТУРA И ИНОВАЦИИ

"МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР - ДЕНТАПРАЙМ"

ИНВЕСТИТОР:

"МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР СУИС ДЕНТАПРАЙМ" ЕАД

КОНСТРУКТОР:

”Калинели инженеринг” EООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЙОВЧО СТОЯНОВ – 70” ЕООД

АРХИТЕКТ:

"„Драфт Груп” ЕООД, „Жекови архитектурно студио” ЕООД и „Арх проарт” ЕООД; арх.Жасмина Жекова "

АДРЕС:

гр. Варна
ИНФОРМАЦИЯ

ОБЕКТ: „МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР“, находящ се в УПИ V-20 „за обществено обслужване - дентална клиника“ (с идентификатор 10135.2118.20) в кв. 1  по плана на местност „Ботаническа градина”, землище Виница, гр. Варна, Община Варна.
СОБСТВЕНИК И ИНВЕСТИТОР: „МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР СУИС ДЕНТАПРАЙМ“ ЕООД, ЕИК 103981545, представлявано от  Мирослав Купенов Атанасов 
 
За фирмата „DENTAPRIMЕ”
 
Фирмата „DENTAPRIMЕ” е създадена и работи България от 2006г. Вече 14 година е на Българския пазар и се развива успешно. Към момента в гр. Варна има изградени две клиники, с марката Дентапрайм, които в бъдеще ще работят ръка за ръка. Досегашната клиника ще функционира като център за диагностика и планиране, а новооткритата – като център за извършване на лечения. Това означава, че всеки пациент първо ще посещава центъра за диагностика и планиране с оглед извършване на цялостен преглед.  След това вече започва лечението на пациента в нашата свръхмодерна клиника с интегрирана високотехнологична зъботехническа лаборатория. Новата клиника „DENTAPRIMЕ” ще разполага с впечатляваши 57 зъболекарски кабинета и 14 кабинета за лечение и диагностика. Това автоматично ще я позиционира като най – голямата частна стоматологична клиника в Европа и САЩ. Клиника от този калибър значително ще укрепи позицията на гр. Варна, като притегателен център за дентален туризъм и ще подкрепи редица отрасли в региона. Несъмнено пулсиращото сърце на клиниката е екипът, състоящ се от 320 силно амбициозни и квалифицирани специалисти в областите дентална медицина, грижа за пациента, маркетинг, финанси, софтуерни разработки, бизнес администрация и  човешки ресурси.
Обща  част
 
Имота в който е изградена клиниката „DENTAPRIMЕ”  е с площ - 6308 кв.м. и за него има одобрен ПУП – ПРЗ, със Заповед № Г-424/20.12.2018г. на Зам. Кмет на Община Варна с отреждане за „дентална клиника”. А за сградата има одобрена инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж № 10/18.01.2019г. от Гл. архитект на Община Варна. След приклюване на строителството, обекта е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ВН-80/31.03.2020г. Началника на РДНСК – Варна. 
Ситуационно решение
 
Сградата се намира в местност „Ботаническа градина”, в близост до курортния комплекс „Св. Св. Константин и Елена” в гр. Варна. Едно прекрасно място с много хармонично съчетаващ в себе си изкуствени и естествени екосистеми. Паркът включва повече от 300 вида екзотични дървета и храсти. Място за разходки и отдих сред природата. Сред тази природа хората се отпускат и забравят за проблемите си. Сградата разположена в този райски кът изпъква със своята забележителност и вдъхва увереност и спокойствие. Тя е ситуирана на юг, за да поема цялата топлина и слънчеви лъчи през деня, като отстои на 11м. от уличната регулация, на 6,00 м. от съседните имоти в посока изток, на 3.00м. от имота в посока запад и на 6.00м. от дъно на парцела, в посока север. В имота освен основната сграда са разположени и трафопост, дизелов генератор, складово помещение, водосъдържатели и паркинг. Паркирането е изпълнено изцяло в имоти на възложителя, като е съобразено с Наредба № 2/29 юни 2004г. Осигурени са общо 107 паркоместа, като 77 са в имота където е сградата, а останалите 30 аркоместа са в съседния имот. Предвидени са и паркоместа за хора в неравностойно положение. Над 65 бр.парко места е изпълнена метална конструкция, на която са мотирани соларни панели и 65 коли имат безпланет достъп за зареждане на електромобили от зарядна станция. По този начин може да се произвеждаме самостоятелно 40% от необходимата енергия без да се вреди на околната среда. На паркинга е предвидено и място за колела със съответните стойки. Сградата се обслужва от общо 5 асансьора два асансьора за пациенти; един асансьор за персонал; един асансьор за лаборатория и един асансьор за кухня, също тако и три стълбищни клетки, като едната стълбищна клетка обслужва пациенти,  втората  персонала а третата стълбищна клетка е аварийна – вход / изход при необходимост. Сградата е проектирана изцяло за нуждите на компанията възложител и за по – добро обслужване хората.  Обемно - пространственото решение е резултат от анализ на средата, в която е ситуирана. Структурата от овални и прави елегантни форми вписва новата сграда в пространството и създава запомнящ архитектурен образ. 
          Функционално решение 
Сградата е разположена на парцел в непосредствена близост до „Ботаническа градина”- Варна с обща площ 6308 кв. м, а клиниката е със ЗП -1 002.27 кв.м. РЗП - 5 088.35 кв.м. Сградата се състои от 1 полуниво и 5 надземни етажа. Изграждени са  две тела –високо и ниско. Първото тяло е шест етажно, като един от етажите е подземен. Последният етаж е терасовиден. Ниското тяло е двуетажно, като единият етаж е подземен. Налице са 4 входа/изхода с оглед съблюдаване на концепцията за оптимална хигиена. Първият вход предлага директен достъп на доставчиците до главния склад, без да се преминава през останалите помещения на клиниката. Вторият вход е предназначен за служителите и разполага със собствени хигиенни станции. Третият вход е за зареждане на и обслужване на кухнята. И четвъртият, главен вход или централен вход е на разположение само на пациентите. Наличието на 57 напълно оборудвани зъболекарски кабинета и 14 кабинета за лечение и диагностика или общо 71 кабинета, позволяват едновременното обслужване на голям брой пациенти, без стрес и дълго чакане пред кабинета. Сградата разполага с висококачестен, достъпен в цялата сграда интернет, което дава възможност за връзка на лекарите с колегите им по света, както и бърза информация до складове и лаборатории. 
Цялата сграда е модерно оборудвана с най-новата и модерна  апаратура  и  техника. Сградата има  четери степенна защита при прекъсване на тока. Това са два независими външни електроизточника, резервно захранване - UPS и дизелов генератор. Всичко това гарантира непрекъснатост на работния процес  на всички центрове на болницата.
На полуподземният етаж се намират следните помещения: помещение за битови отпадъци, помещение за медицински отпадъци, които са с отделен вход/изход; централен склад, на това ниво е входа за персонала; проектирани са съблекални за жени, към които има тоалетни, бани и кът за почивка и кът за гримиране; съблекални за мъже с тоалетни и бани; помещения за хигиенизиране; помещения за мръсни и чисти дрехи за жени и мъже; помещение за охрана. Останалите помещения, които са разположени на това нива са спомагателни помещения, като складове за хигиенни материали, ел. табро, помещение за чиста вода, като това помещение е снабдено с необходимата техника за пречистване и филтриране на водата, сървър, трезор за упойващи средства, допълнителни тоалетни, компресорно – аспирационно, помещение за хигиенизиране, помещение за технически персонал, помещения за климатизация, отопление - вода, пречиствателна станция за чиста вода, помещение за инверторни фотоволтаици, компресорно, помещение за социално – развлечение до 15 човека и коридори. 
Входът за служители разполага със защита срещу неоторизиран достъп отвън. Единствено оторизирани лица имат право на достъп. Face Recognition System отваря вратата само за членове на екипа. За да се гарантира постигане на високи резултати в дългосрочен план, е необходима работна атмосфера да е приятна, удобна, функционална, която далеч превъзхожда общоприетите стандарти. Освен това от съществено значение е създаването на възможности за поддържане на висок жизнен стандарт и на добро физическо и психическо здраве. На входа за служителите е поставена хигиенна станция. След всяко влизане първо се извършва хигиенна дезинфекция на ръцете, последвана от почистване и дезинфекция на обувките. Едва след това се преминава към входа, водещ към съблекалните, където служителите обличат своето работно облекло – подлежащо на ежедневна стерилизация. Тук виждаме мъжките съблекални, които разполагат със собствени тоалетни и душове. Тук служителите обличат белите униформи и обуват своите работни обувки. Със своите 140 шкафчета дамската съблекалня е значително по-голяма. Освен с тоалетни и душове женските съблекални разполагат допълнително с обособени места за гримиране и грижа за косата. За да се балансира ежедневната, високопродуктивна работа е изградена зала за развлекателни дейност в която служители получават 3 безплатни занимания по гимнастика и танци на ден, водени от професионални инструктори. Наред със специалния хранителен режим, движението е в основата на здравето и радостта от живота на нашия екип. Затова в края на работния ден предлагаме динамична спортна програма от различни дейности, които имат за цел да компенсират недостатъците от стоене в определена работна поза, да допринесат за подобряване на кондицията и за заздравяване на мускулатурата. Доставката на материали и консумативи се извършва единствено в извънработно време. В склада непрекъснато постъпват поръчки от всички етажи на клиниката и от лабораторията. Тук всяка поръчка на материали и медицински изделия се обработва и се изпраща до съответния етаж в рамките на 1 минута. Стоковата програма управлява незабавното снабдяване с материали и консумативи на всички отдели. С помощта на скенер, този процес се осъществява технически без риск от допускане на грешка. Доставчиците нямат достъп до склада. Киоск система, разположена извън склада, се грижи за получаване на доставките през нощта. Самата доставка се контролира и документира по електронен път.  Доставчикът получава автоматично потвърждение за направената доставка. Спазването на принципа „първа входяща, първа изходяща“ при обслужване на рафтовете в складовото помещение помага за бързото и прецизно „взимане“ на продуктите и води до акуратно снабдяване на отделите в рамките на 1-2 минути.
На първият етаж се намират входното преддверие към денталният център за клиенти и пациенти, отделно има страничен вход за зареждане на барчето и кухнята. На това ниво е проектирано приемната, две рецепции, чакалня, стерилизация, помещения за хигиенизиране, гардеробна за пациенти, тоалетни за пациенти и персонал, като в помещението за пациенти е предвидено една тоалетна за хора в неравностойно положение, два кабинета за диагностика, два кабинета за администрацията, помещения за обслужване на пациентите в които ще може да им се обясни процедурите и договаряне – 5 броя, каси, банков клон, тераса за пациенти, тераса за персонал и зала за напитки и храна за персонала, предвидено е една платформа от склада до лабораторията, коридори, бекофис, шахта за сървър и кухня – разливочна. Още в момента на изкачване на стълбите, ще бъдете разпознати от системата за лицево разпознаване, която ще задейства отваряне на входните врати за Вас. По този начин се ограничава достъпът на неоторизирани лица – необходима мярка за сигурност в рамките на концепцията за оптимална хигиена. Непосредствено след влизане в клиниката, Вашата телесна температура се измерва автоматично от термокамера. След щателно сухо и мокро почистване на обувките, следва дезинфекция на ръцете. В гардероба оставяте своите връхни дрехи и заключвате ценните си вещи в поставените за целта сейфове. Пристъпва се към следващо почистване на обувките и дезинфекция на подметките. Дизайнът на чакалнята създава усещането, че пътувате. Вие се намирате във влак от бъдещето, а покрай Вас се сменят различни пейзажи от българския ландшафт, допълнени с тиха музика. Всичко това  допринасят за пълна релаксация. Всички врати на денталните кабинети и офисите се отварят без докосване, включително и тези на тоалетните. Тоалетните са снабдени със софтуер за почистване и хигиенизиране без докосване. Малък кафе-бар непосредствено до чакалнята Ви дава възможност да се насладите на чаша чай, кафе и други безалкохолни напитки. На това ниво се помещава кухнята и салон за хранене на служителите в клиниката. Дентапрайм предлага на своите служители изключително пълноценен обяд. Разнообразните ястия се приготвят всеки ден непосредствено преди хранене. Пред салона за хранене има изградена открита тераса с бамбукова горичка.  Вдъхновеният от Япония дизайн и лоби барът имат за цел допълнително да вдъхнат вътрешно спокойствие на служителите и да допринесат за тяхното разтоварване в обедната почивка, след хранене. Благодарение на монтираните хигиенни станции, хигиенният цикъл не се нарушава по време на обедната почивка. 
 
На второ ниво са предвидени следните помещения: по – малка чакалня, тоалетни за персонал и пациенти, като отново е предвидено едно помещение за хора в неравностойно положение, една стая за почивка, 11 бр. кабинети, склад стерилизация, склад хигиена, помещение за гипсови отливки и помещение за пластмаса отливки, CAD CAM машини, керамика, 3D принтер с помощно помещение, коридори, пещи, помещение за компютри, помещение за керамика - пещ, офис - един,  стерилизационни помещения – за чисто и мръсно, фотография и  помещение за колички.  По-малката чакалня ще служи за случаите, в които се налага изчакване при преминаване от един отдел в друг. Всички кабинети са изцяло оборудвани със съвременна апаратура, като целта е повишаване прецизността по време на лечение, минимизиране на болката и ускоряване на оздравителния процес. В средата на кабинета е разположен зъболекарският стол, който по своята същност представлява малко чудо на медицинската техника. Всеки зъболекарски стол се състои от лекарски и асистентски пулт, посредством които се осъществява самото лечение на пациента. В допълнение апаратурата разполага с ендомотор за протетика и хирургичен мотор при специализираните хирургични юнити. Вляво от стоматологичния юнит, на централната логистична колона са монтирани всички останали медицински апарати, които допринасят за успеха на лечението и предотвратяване на болката. По този начин се улеснява и работата на денталния лекар и се скъсява времето за лечение. Всеки дентален юнит в клиниката разполага с това уникално оборудване. Клиниката разполага със стационарен рентген – за секторни дентални снимки с висока резолюция; тъчскрийн монитор – за протоколиране на лечението от обслужващия асистент в нашия дентален софтуер, както и за изписване на използваните материали и консумативи с оглед автоматично изпращане на поръчка към склада; интраорален скенер – за да спестят на нашите пациенти неприятната процедура по снемане на захапка с лъжица след препарация и същевременно да подобрят точността, лекарите използват интраорален скенер. Такъв скенер има монтиран на всеки стоматологичен юнит. Също така разполага и с дентален лазер – приложението на денталния лазер води до значително подобряване на резултатите от лечението и спомага за елиминиране на болката. Анестезиологичното оборудване  - представлява ключова част от денталния юнит. Тъй като осигуряваме на нашите пациенти лечение без болка и без страх. Всеки кабинет разполага с количка за медицински цели. В Дентапрайм не се позволява съхранението на дентални материали в кабинета, тъй като по този начин се компрометират хигиената и качеството. Затова при всяко лечение за всеки отделен кабинет се подготвя нова, дезинфекцирана количка, като в нея се подреждат необходимите инструменти и материали. По този начин се свежда до минимум мебелното оборудване в кабинетите, което крие допълнителен риск от хигиенна гледна точка. Дезинфекцията на количката и подготовката на необходимия инструментариум и материали се извършват непосредствено преди лечението в стерилизационното помещение.  Преди лечение на всеки нов пациент кабинетът също подлежи на цялостно почистване и дезинфекция. Стерилизационно помещение  – тук използваните колички се почистват и дезинфекцират, а употребените инструменти преминават термична дезинфекция в термодезинфектор, след това се опаковат и се стерилизират в автоклав на висока температура. Следва сортирането им в количките, която е готова за следващия пациент. Зъботехническата лаборатория към Дентапрайм произвежда висококачествени от функционална и естетична гледна точка, изцяло керамични конструкции на основата на циркониев диоксид. Високопрецизно производство на зъбопротезни конструкции при изцяло дигитализиран работен процес чрез използване на CAD/CAM машини и 3D принтери. Отделение за керамика – работното място на естетите и хората на изкуството в Дентапрайм. Тук се творят истински шедьоври посредством нанасяне на ръка на керамика върху готовите циркониеви конструкции. Малко са хората, които са надарени с такъв особен, майсторски талант за извършване на тази работа. Осигуряването на качеството от експерт в областта на зъботехниката играе централна роля и е свързващото звено между лекари и лаборатория. Помещение за снимки е оборудвано с необходимата за макрофотография техника и със специална осветителна система. Тук чрез  фотоснимки се документират различните случаи на лечение с научна цел, с оглед използването им за обучения и презентации или подготовка  на публикации за медицински издания.
Трето и четвърто  ниво са еднакви и се състоят от следните помещения: по – малка чакалня, тоалетни за персонал и пациенти, като и на тези нива е предвидена една тоалетна за хора в неравностойно положение, стерилизационно за чисто и мръсно, склад хигиена, склад стерилизация, фотограф, място за колички, 22 бр. кабинети и 3 бр. помещения за почивка. На четвърто ниво има и два кабинета за администрацията. Пречистване на въздуха и дезинфекция: Друга и особено важна част от нашата концепция за хипер хигиена е обработката на въздуха. Клиниката разполага с централна климатична инсталация. Идващият отвън въздух преминава през високоефективна филтрираща система и се почиства от прах и промишлени замърсявания, а при навлизане в сградата преминава допълнителна дезинфекция. Така в помещенията на клиниката навлиза само напълно чист въздух без микроби – важен фактор в подкрепа на концепцията ни за оптимална хигиена. Допълнително във всеки кабинет въздухът непрекъснато се изсмуква, филтрира се с помощта на микрофилтри и се дезинфекцира чрез ултравиолетова светлина. В кабинета  допълнение към стандартното дентално оборудване е осигурена и друга апаратура, като например специална система за осветление с оглед осигуряване на оптимални условия при провеждане на хирургични манипулации. Друга особеност в имплантологичното отделение на Дентапрайм представлява навигираната имплантация. С помощта на компютърния томограф се изготвя прецизно изображение на челюстните кости с точност до стотна от милиметъра. Използването на компютърна томография при дигитално планиране на имплантация дава възможност за изключително прецизно определяне местоположението на имплантите в челюстната кост. Една от многото малки иновации в Дентапрайм, които водят до огромни ползи за пациента.
 
На пето ниво се помещава администрацията. Тук са разположе 8 бр. работни кабинети за счетоводство и управление, 2 бр. по – малки конферентни зали и една голяма конферентна зала за 50 човека за провеждане на  обучения, брифинги, срещи и видеоконференции, съотвено тоалетни за това ниво за персонала и голяма открита тераса. 
Имаме плосък покрив с необходимите топло и хидроизолации, като върху него също са монтирани соларни панели. 
Осигурен е достъпен маршрут от паркоместата до входа на сградата, съгласно Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Подът пред вратите е изпълнен равен, без пукнатини и грапавини и без препятствия до сградата. Достъпната среда се осигурява чрез механизъм за стъпки Т09 РОБИ. Входните врати са изпълнени със светла височина 2.10м. и със светла ширина 1.00м. Вътрешните стълби са изпълнени при спазване на следните изисквания: / чл. 48, ал. 1/ - стълбищното рамо е с ширина не по – малко от 1.20м.; стъпалата са еднакви с височина не по-голяма от 17см. и с ширина от 28 до 35 см. Стълбите са от не хлъзгава настилка. Аасансьорите за пациенти също отговарят на Наредбата за достъпна среда.  
 
Фасадно решение 
 
Цялата сграда е с окачена стъклена фасада, като на централната част на сградата е изписана буквата „D”, която обхваща и пете етажа. Големи двойни стъклопакети от AGS Stopray Vision осигуряват светлинния и звуков комфорт в сградата. Вертикалната част или рамо на буквата „D”, покрива изцяло третото стълбище – аварийното и служебния вход. За да не се наруши визията и фасадното оформление на буквата „D“ подхода към клиниката е проектиран и изпълнен със стъпала на нивото на долната част на буквата, като на тях е изпълнен  стъклени парапети, за да не наруши или скрие визията и. На пето ниво горната част на буквата „D“ играе ролята на парапет на голямата откритата тераса.  Буквата „D“ е част от окачената фасада на сградата в посока юг. Буквата „D” започва от нивото на терена - от кота -1,50м и стига до последния етаж. Окачената фасада в едно с буквата „D“  е трайно свързана с терена и конструктивно свързана с цялостната конструкция на сградата. Цялата концепция и замисъла на сградата е още на етап проектиране. С цел да се даде по – голяма популярност, че модерните денталните услуги са вече и в България. С буквата „D“ проектанта иска да изрази и покаже, че това е Дентален център или Дентална клиника и самата буква да стане символ на Денталните услуги, които извършва фирмата. Логото на фирмата е със същото „D“, като на сградата.  Фасадното оформление на сградата, дизайна на буквата е предварително обсъждано, планувано и съобразено с предназначението и функциите на самата сграда. 
 Буквата е част от сградата, както от архитектурна гледна точка, така и от конструктивна. Тя е самата фасада, разположена по целият периметър на сградата, с размери: дължина – 35,40м.; ширина - 4,15м. и височина – 21,30м. Изпълнена е от еталбонд, който е олекотен материал. Сградата в едно с буквата  „D“ е ситуирана на юг и гледа  към главната улица, самата буква е облика на цялата сграда. Така изградена сграда е една бижу, което изпъква в околното пространство.  Конструкцията на буквата „D“ е заложена още в инвестиционния проект и е неразделна част от конструкцията на сградата, те са свързани помежду си. Тъй като буквата е леко наклонена напред в посока юг, металната конструкцията на самата буква е допълнително подсилена, за да може да издържи на всички натоварвания и външни влияния.   Окачена фасада допринася за много светлина и топлина в помещенията. Както от вън с буквата „D”, така и от вътре цялата сграда е решена в бяло  - символа на чистата медицина. 
                     
Конструктивно решение 
   
Сградата е масивна, с носещи стоманобетонни колони, греди, плочи и основи. Подовите конструкции са безгредови. Това решение позволява максимална гъвкавост при организацията на интериорните пространства, в зависимост от нуждите на възложителя. Фундирането е решено с фундаментна плоча,  с височина 80см. Дебелината на етажните плочи е 25 см. Конструктивната височина на етажите е 3,80м. Стоманената конструкция представлява стоманена пространствена ферма. За хоризонтали се използват съществуващите еркерни плочи, предвидени за целта. На последното ниво, над плоча „Д“ отново се предвижда пространствена ферма. Пространственото укрепване на равнинните ферми и  осигуряването на корав покривен диск и предаването на хоризонталните товари в напречно направление на сградата се осигуряват от разпънки и хоризонталните връзки. 
Постиженията на медицинската технология, които са съчетани със съвременна и уютна сграда, естествено привличат както пациетите, така и български и чуждестранните лекари. В последните години денталната медицината се развива с много бързи темпове, което води от своя страна и бързо и динамично развитие на страдите в областа на медицината, които се развиват по нов, модерен и съвременен начин. Точно така е и сградата на „DENTAPRIMЕ”.  В която се  осигурява високо специализирана медицинска помощ и дейности, свързани със здравето на пациентите.