СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ДО 10 000 КВ.М. РЗП

ДИА РЕЗИДЪНС

ИНВЕСТИТОР:

ВИСИНИ 2019 ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Атанас Василев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

АТРИМ ЕООД

АРХИТЕКТ:

арх. Мануел Мануелян

АДРЕС:

гр.Пловдив, ул.Лозенград №49-51
ИНФОРМАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 
УПИ предмет на разработка е ситуиран на кръстовището на бул. „Източен“ с ул. „Лозенград“, Пловдив. Площ на УПИ XII-1877 – 454 м2. Проектът предвижда разполагането на една 9 етажна жилищна сграда със сключено застрояване в рамките на УПИ.
 
Подходът към сградата е откъм ул. "Лозенград". Вътрешният двор е предназначен за паркиране на автомобили и озеленяване. Предвиден е контрол на достъпът. Основният вход на сградата е ситуиран откъм автомобилният паркинг намиращ се вътрешно в УПИ. 
 
Подсигурен е достъп до офисният етаж 2 – откъм бул. „Източен“
 
На Сутеренно ново (кота ±0.00):
- 4 броя гаражи, 9 на брой паркоместа. 
- Ел. асансьор за МПС.
- Вход сграда.
- Втора стълба за евакуация.
Обща площ етаж = 447.36 м2
 
На партерно ново (кота ±0.00):
- 13 на брой паркоместа. 
- Ел. асансьор за МПС – захранващ подземно и второ надземно нива.
- Вход сграда
Обща площ етаж = 448.71 м2
 
На кота +2.63:
- Офис помещение – 1 бр. = 283.69 м2.
- 2 на брой паркоместа. 
- Ел. асансьор за МПС.
Обща площ етаж = 400.85 м2
 
На кота +5,43:
- Апартаменти – 5 бр. Обща ЗП = 376.03 м2.
- Изба – 1 бр. = 4.33 м2.
- Общи части /Ст. Клетка, асансьор, коридор, калкани/ = 45,91 м2
Обща площ етаж = 426.27 м2
 
На кота +8,23:
- Апартаменти – 5 бр. Обща ЗП = 376.03 м2.
- Изба – 1 бр. = 4.33 м2.
- Общи части /Ст. Клетка, асансьор, коридор, калкани/ = 45,91 м2
Обща площ етаж = 426.27 м2
 
На кота +11,03:
- Апартаменти – 5 бр. Обща ЗП = 376.03 м2.
- Изба – 1 бр. = 4.33 м2.
- Общи части /Ст. Клетка, асансьор, коридор, калкани/ = 45,91 м2
Обща площ етаж = 426.27 м2
 
На кота +13,83:
- Апартаменти – 5 бр. Обща ЗП = 376.03 м2.
- Изба – 1 бр. = 4.33 м2.
- Общи части /Ст. Клетка, асансьор, коридор, калкани/ = 45,91 м2
Обща площ етаж = 426.27 м2
 
На кота +16,63:
- Апартаменти – 5 бр. Обща ЗП = 355.70 м2.
- Изба – 1 бр. = 3.34 м2.
- Общи части /Ст. Клетка, асансьор, коридор, калкани/ = 44,80 м2
Обща площ етаж = 403.84 м2
 
 
На кота +19,43:
- Апартаменти – 2 бр от които един е мезонет. Обща ЗП = 295.42 м2.
- Общи части /Ст. Клетка, асансьор, калкани/ = 29,00 м2
Обща площ етаж = 324.42 м2
 
На кота +22,23 са предвидени:
- Апартаменти – 1 бр /мезонетът от предишното ниво/.  = 93.53 м2.
Обща площ етаж = 93.53 м2
 
 
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ  ПОКАЗАТЕЛИ:       
ОБЩО РЗП = 3824 м2
УПИ = 454 м2
 
АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ФУНКЦИОНАЛНОСТ
 
Предизвикателство за архитектурното решение представлява сложната градоустройствена среда на УПИ. Зоната е с преобладаващо жилищна функция и обществени дейности намираща се в Широк център, гр. Пловдив. Непосредствено до УПИ присъстват основен градски булевард, футболен стадион както и основен хипермаркет.
 
Жилищната функция на сградата е вдигната от 3-ти етаж включително и нагоре с цел изолация от наситена обществена структура – автомобили, футболен стадион, хипермаркет и т.н., намиращи се непосредствено пред/около УПИ. 
 
Сложно обемно-пространствено арх. решение на сградата. Изходни данни – три коти корниз, множество отдръпвания на застрителната линия и сключено застрояване от двете страни на УПИ. 
Намерено е решение, което укрупнява тези множество наглед разбиващи обема градоустройствени показатели.  Арх. концепция предлага една чиста жилищна структура извисена над 2-та етажа обществени пространства.
 
Обществена част – Тъмна стъклена структура „подпираща“ жилищният обем с вертикално членение на растера – 2 нива
Жилищна част – бяла структура „плуваща“ върху тъмната обществена вертикално структурирана материя. 
 
1. Сложно паркиране – с цел постигане на необходимият брой места за паркиране решението предлага паркиране на 3 етажа.
- На кота -2.60м /сутерен/ е проектиран подземен паркинг с 9 паркоместа и 4 гаражни клетки. Общият брой коли в гаража е 13. Достъпът за автомобилите е осигурен посредством асансьор.
На първи етаж на кота ±0,00м /партер/ са проектирани открити паркоместа.
На кота +2,63 е проектиран офис с осигурени два изхода и гараж за два автомобила отделен с пожарозащитна врата ЕI90 и стени с огнеустойчиваст REI 120.  
 
Общо изискуеми паркоместа = 28 бр.
Общо осигурени в проектната документация = 28 бр.
 
 
СТРОИТЕЛСТВО, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
 
Сградата е съобразена изцяло с разпоредбите на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
 
Конструкция:
Сградата конструктивно е с десет нива. Проектирана е със стоманобетонна монолитна конструкция. 
 
Фасада:
Жилищна част -  система за вентилируема фасада – Врачански варовик с горен финиш с дебелина 3см закрепен посредством сертифицирани пинове за алуминиева конструкция. В пространството между камъка и тухления зид се предвижда топлоизолация от минерална вата с необходимият коефициент на топлопренинаване и шумоизолация. Външните стени откъм ъгълът на сградата /източна и южна посока/ са изпълнени по одобрена система на вентилируема фасада – HPL фасадни плоскости на “Fundermax” – дървесен десен.
 
На първи и втори етажи по фасади - система за окачена фасада Е85, жилищни етажи – система Е45. Обръщане на прозорци по жилищна част – алуминиеви кутии с цвят на дограмата и Окачената Фасада. Стъклопакет – предвидено е стъкло от най-ново поколение, съчетаващо в себе си отлични топлоизолационни качества на нискоемисионните стъкла и климатичен комфорт.
 
Частично между прозорци по вертикала - система на вентилируема фасада – “Italbond” композитни фасадни плоскости. 
Предвидено е външно фасадно осветление по фасади.
 
Видео-домофонна и СОТ инсталация – контрол на достъпа.
Ключове и контакти – “Schneider Electric”
 
Отоплителна и охладителна инсталация и вентилация:
За постигане на зададените изчислителни температури в жилищните помещения са  избрани климатични агрегати сплит инвертори с термопомпен режим на работа и въздушноохлаждаем кондензатор. В помещениятя  е разполажено вътрешното тяло за високостенен монтаж. С използването на климатизатори инверторни се постига нормален комфорт на обитаваната среда и се осъществява икономия на ел.енергия по отношение на директното и ползване за отопление.
 
Паркоустройство:
Озеленената площ е 132 кв.м., разпределена както следва:
- вегетативни зелени площи и кашпи на покривни пространства – 72 кв.м.;
- вертикално озеленяване с увивна растителност по фасада – 60 кв.м.;
 
Считаме, че основните ключови качества на сградата са:
 
Функционалност – впредвид сложната урбанистична среда и наличето на различни по естество обекти в сградата, функционалното разпределение предлага решение отговарящо и покриващо високите изискванията на обитателите. 
 
Съвременен арх. образ – Решението предлага укрупнена в един обем арх. форма в пространствено отношение. Семпло решение, носещо своите белези характерни за минималистичната архитектура. Динамика създадена посредством ритмично членение на стъклени елементи геометрично разместени в едиността на общия обем. 
 
Приемственост - архитектурно-художествения образ на обекта се вписва хармонично в околната архитектурна и ландшафтна среда. Създаване на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда.