СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура и сгради със специално предназначение > РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР (МУЗЕЙ) ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР (МУЗЕЙ) ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА

ИНВЕСТИТОР:

Община Бургас

КОНСТРУКТОР:

Петър Гегов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Би Бургас-2019 ДЗЗД

АРХИТЕКТ:

Дизарх ООД

АДРЕС:

гр. Бургас
ИНФОРМАЦИЯ

История и разположение
 
Сградата, реконструирана в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека, е построена в далечната 1935 година. Функционирала е като училище. В края на Втората Световна война е преустроена като болница. След 1989 година използването ѝ се  преустановява. Сградата е изоставена, неподдържана и става обект на посегателства. 
 
Заради важността на заданието, преминало през дългогодишната ни история, през 2015 година, Община Бургас обявява архитектурен конкурс за Сграда с функция    „Kултурно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“.
Според действащият ПУП-ПРЗ, имота е отреден за културни дейности, библиотечно дело, музей и обществено обслужване.
Парцелът се намира в зона с публични функции, с висока обществена значимост за град Бургас. Разположен е на около 100 м от морето и от центъра на града. Съществуващата сграда е с П-образна форма и е с лице към три улици- „Средна гора”,  „Св. Св. Кирил и Методий” и „Оборище”. 
 
Екстериорно и интериорно обемно-пространствено решение
 
Основната задача, която е поставена с реализацията на архитектурния проект, е да се предложи решение за ефективно изпълнение на концептуалния замисъл на сградата, като мултифункционално  обществено средище за културни и просветни дейности, включващо функции на сградата като модерна библиотека, отговаряща на изискванията на съвременния читател, която да обслужва целия фонд на Библиотека „П. К. Яворов“ гр. Бургас, представляваща най-голямата обществена библиотека в Югоизточна България. Едновременно с това и фунциониране на част от сградата като културно-образователен център за съвременно изкуство с пространство за излагане на изящно, приложно, декоративно изкуство, мода, интериорен, екстериорен и промишлен дизайн, реализиране на творчески дейности на млади автори и др.
 
Централният вход на центъра за съвременно изкуство е ориентиран на Югозапад от пешеходното пространство на ул.“Оборище“. През официалният вход посетителите попадат в голямо фоайе с атриум обхващащ всички етажи, достигащ до кота +8,00. След като преминат входа, посетителите могат да се насочат към музея за съвременно изкуство и библиотеката. В общото пространство  на фоайето са приобщени вертикалните комуникации -стълбищна клетка и асансьори. От тук се осъществява достъпа до изложбена зала, магазин и кафетерия. 
Проектиран е отделен вход за Библиотеката с рецепция и достъп от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“. На етажа е разположен и „Детският отдел“, като за нуждите му са предвидени работно място за служител и специална мебелировка състояща се от рафтове за книги, мебели за сядане и общуване. В съвременното библиотечно дело е важно, децата да се запознаят и привикнат със работата на Библиотеката. Могат да се запознават с дадено произведение, да обсъждат и да общуват, във възможно най-уютният и заинтригуващ интериор.
На етажа са осигурени необходимата площ за гардеробна и тоалетни клетки.
Вертикалните комуникации са 3 стълбищни клетки и 3 асансьора. 
 
В пространството в сърцето на имота е изградена площадка с детски съоръжения и сцена. Сцената ще изяви видни артисти и представители на изкуството.     
Застроена площ на първи етаж- 1159 кв.м 
 
Втори етаж на сградата се заема изцяло с дейността на Библиотеката. Тук са разположени пространства за заемане на книги за вкъщи за възрастни, отдел за комплектоване и обработка на библиотечният фонд, административен отдел, зала за представяне на творби, срещи и конференции.
Съществуващата двуетажна постройка на ъгъла на улиците „Средна гора“ и ул.“Оборище“ се запазва и се включва в общият ансамбъл от сгради. На второ ниво в обема на атриума е проектирана връзка между двете реконструирани сгради-  пасарелка. В двуетажната постройка на това ниво са разположени музейна библиотека, отдел за комплектоване и обработка на библиотечният фонд. В обема на вътрешният двор, по протежението на фасадите североизток и северозапад е проектирана тераса с живописен вълнообразен контур. Новопроектираната тераса спомага за сплотяване на пространството в двора, открива гледка към сцената и спомага за срещи и общуване на посетителите.
Застроена площа на етажа- 1372,90 кв.м
 
Трети етаж е разположен частично само в частта на съществуващата П-образна сграда. Покривът на двуетажната постройка и атриума се използва като тераса. Терасата служи за място за организиране на различни мероприятия, изложби, концерти и театри на открито. 
На този етаж са разположени читалня за точни науки, техника, медицина и селско стопанство; читалня за природни науки; читалня изкуство, библиографски отдел и краезнание. На етажа е разположена зала с функцията на музей за временна експозиция.
   Застроена площа на етажа- 1174,22 кв.м
 
В подземният етаж на сградата се помещават подземен гараж и помещения към Центъра за съвременно изкуство, Достъпът за автомобили се осъществява чрез една двулентова рампа, като входа е откъм ул.„Средна гора“. Сутеренният етаж е разположен на територията на целият имот.  На етажа са проектирани 20 паркоместа, отредена е площ за книгохранилище, където се помещава библиотечен фонд от над 600 000 книги. Тук е разположено и музейно фондохранилище, експозиционни площи, реставрационно ателие и работилници, използвани от млади автори-студенти от НХА-филиал Бургас.
Застроена площ на етажа е 2115,91 кв.м 
 
Интериорните решения и влагането на иновативни и съвременни материали, системи и обекти в обзавеждането, правят сградата обогатена и удовлетворяваща нуждите на посетителите. Обзавеждането в читалните и заемните е проектирано по начин да приобщава, обединява и структурира различни кътове за групи деца и възрастни. По протежението на П-образната сграда е проектиран коридор, с лице към вътрешният двор и са организирани мебели за сядане, маси за работа с компютър, по групи или самостоятелно.   
 
Строителни продукти и технологии
 
Използвани са естествени материали и цветови гами, близки до природните. В интериора преобладава дърво, дървени са рафтовете и етажерките за книги, оборудването е съчетание от метални конструкции и дърво. За пода са използвани гранитогресни плочи в светлосив цвят. Тавана е изграден от сиви плоскости, надлъжно разположени дървени елементи, а между тях са разположени бели осветителни тела с насочваща светлина.
Използвани са светли ненатрапчиви нюанси на сивото, естественият цвят на дървото, топло бяло като светлина, като акценти в контрастни цветове са проектирани кабина за заглушаване на шума за спешни телефонни разговори, кресла и експонати.
 
Екстериорното решение на сградата е пример за съвременно иновативно архитектурно решение.
За да се запази съществуващият сграден фонд на старото здание е запазена и възстановена фасадата към улиците „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Оборище“. Укрепена е старата сграда чрез дублираща носеща конструкция. Запазени са  съществуващите стълбищни клетки, изградени са  нови, за да удовлетворят изискванията за изходи от сградата. Конструкцията на сградата е скелетно-гредова,  стоманобетонова с едноотворни и многоотворни рамки. Носещите и преградни зидове са изпълнени с кухи керамични блокове  Растерът на съществуващите отвори на прозорци по фасадите е запазен,  добавени са нови в същата поредност и размери. За да се раздели функционално и същевременно да се обединят двете съществуващи сгради в имота, П-образната сграда на библиотеката е „облечена“ в HPL панели, а двуетажното здание в стъкло. Така фасадата по улица „Оборище“ прелива от плътността на панелите в прозрачността на стъклото.   Този контраст между плът и стъкло, обрисува сградата като изключително атрактивна, провокативна и заинтригуваща. 
Фасадата на сградата на Библиотеката събужда интерес в хората, подсказва им предназначението си. Когато се докоснат и изчетат „Думите“, изписани по прозрачната остъклена фасада, олицетворяващи духовността ни, будността и хармонията в живота, думи като „Знание, Наука, Слово, Мъдрост, Вдъхновение, Култура“, предизвикават възхищение и любопитство.
 
  
Фасадната трактовка на съществуващата сграда е с окачена фасада с HPL панели, която визуално асоциира към видим бетон, но шарката ѝ е много по-атрактивно решена. Избраният панел е новост за Българският пазар- шарката променя цвета си в различен диапазон от светлина. На живо изглежда атрактивна, интересна и иновативна. Качества, като висока еластичност и якост при огъване на HPL панелите, гарантират издръжливостта на фасадите срещу въздействието на атмосферните влияния. Основната функция на облицовъчните HPL плоскости е отблъскването и хидроизолацията от дъждовните води. От друга страна, ефективността на топлоизолационния слой е гарантирана чрез минималния риск от намокряне и механично увреждане. HPL окачените фасади предполагат лесна поддръжка, тъй като този тип облицовки не задържат вода или прах.
 
Отоплението и охлаждането на сградата е с централна система с VRF агрегати и климатизатори на директно изпарение;
Вентилацията се осъществява с децентрализирани вентилационни инсталации с високоефективни рекуператорни блокове. Общо обменни вентилационни инсталации са монтирани на трите книгохранилища и музейното фондохранилище, изискващи поддържане на специфични температурни и влажностни характеристики на въздуха в тях. За всички останали помещения също така са осигурени общообменни вентилационни инсталации. Сградата разполага със соларна инсталация, свързана със серпентина на комбинирани обемни бойлери за осигуряване на топла вода за битови нужди.  Новост за подобен вид публична инфраструктура за територията на нашата страна е изградената специализирана пожарогасителна система за библиотечните книгогранилища, която използва гасителен агент ИНЕРГЕН състоящ се от азот, аргон и въглероден диоксид за гасене на пожар, чиито функции са да намали съдържанието на кислород под нивото, което поддържа горенето и същевременно позволява на човек да диша. 
 
Проектно въздействие 
 
Сградата на „Kултурно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ е единствената по рода си културна инфраструктура, създадена в наши дни с подобен мащаб на реконструкция и концептуално решение от обществено значение, съчетаваща многофункционалност, висока естетическа образност  по отношение на екстериорно изпълнение и позициониране в урбанистичния пейзаж, модерно интериорно звучене, технологични иновации, инспирирани от най-новите световни тенденции прилагани в подобен тип сгради, ориентирани в услуга и грижа за обществото от всички възрастови групи. Доказателство и признание за успеха на проекта е реакцията на обществеността след израждане на сградата в цифри. През 2020 г. броя на новорегитрираните читатели в Регионална Библиотека „П. К. Яворов“ гр. Бургас е 3500 човека. След изграждане на новата библиотека от началото на април 2021 г. до края на месец юли същата година, техният брой е 7000 читатели като за този период са регистрирани над 100 000 посещения.