СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура и сгради със специално предназначение > КУЛТУРНО - ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ, ГР. БУРГАС

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

КУЛТУРНО - ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ, ГР. БУРГАС

ИНВЕСТИТОР:

Община Бургас

КОНСТРУКТОР:

инж.Лазар Димитров, инж.Николай Николов, инж. Стамен Иванов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Планекс Инфраструктура ЕООД

АРХИТЕКТ:

арх. Десислава Стоянова, арх. Мариана Сърбова; арх.Мария Сребрева; арх. Атанас Марков

АДРЕС:

Община Бургас
ИНФОРМАЦИЯ

 
Културно-туристически комплекс Ченгене скеле се намира на 15 км от град Бургас и е изграден в рамките на проект "Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентноспособна туристическа дестинация". Финансиран от: Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020г.“, Фонд за устойчиви градове, Община Бургас. 
Комплексът включва три експозиционни сгради, кафене, демонстрационно бистро, многофункционална зала за изложби и събития, парково пространство и детска площадка. Непосредствено до него са новоизградени покрита лодкостоянка за рибарски лодки и обществен паркинг. 
Цялостният замисъл на проекта за Културно-туристически комплекс цели:
- Подпомагане и популяризиране на рибарския занаят чрез демонстриране на традиционни рибарски практики, обучения, срещи и обмен между рибарите и посетителите на комплекса;
- Стимулиране на рибарския занаят  чрез създаване на работни места за местната рибарска общност и местното  население;
-  Развиване на морската култура на населението: чрез изложби, обучения, семинари, пленери  и др.; 
- Създаване на публично пространство за нуждите на общността в с. о. „Ченгене скеле“ и провеждане на събития свързани с морето и рибарския занаят; 
- Алтернативна форма за свободното време за широк кръг от ползватели.
 
Проектът стартира през 2018г с изготвянето на „Концепция за развитие и програма за инвестиционна намеса за изграждане на културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“, която определя основната програма и рамка. Проектът е разделен на три етапа, реализирани с различни проектански колективи и разнообразно финансиране. 
 
Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ и едноименното рибарското селище 
 
Рибарското селище „Ченгене скеле“ край Бургас е място със своеобразен дух и характер, което все още пази рибарската традиция. Неговата автентичност е пряко следствие от характера и идентичността на обитателите му и техния занаят, както и от неповторимата му архитектурна среда. 
Пространствената му организация е подчинена на мрежата от изкуствени канали, прокопани при самото му създаване през 70те на миналия век. Жилищните постройки възникват спонтанно и без предварителен план, съобразно възможностите на собственика и вътрешнообщностни решения. Постройките често са разположени много близо една до друга и макар да са различни като големина и етажност, усещането е за човешки мащаб и уют. Колоритът на сградите се дължи на  разнообразието на материали, цветове, предмети и детайли използвани при строителството. 
Макар да е замислен като напълно нова архитектурна среда, Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ като структура и замисъл е вдъхновен от едноименното рибарско селище. Мащабът на постройките е съизмерим с този в селището, ориентацията е към морето, а архитектурният облик и изборът на материали е вдъхновен от рибарските къщи.
 
Сгради за етнографски експозиции и кафене – ПЪРВИ ЕТАП
 
Експозиционният етнографски комплекс се състои от три броя изложбени сгради, външни изложбени площи, както и приемна сграда - кафене. 
Предназначението на трите етнографските къщи е да поместят постоянни изложби и интерактивни инсталации, представящи рибарския занаят. Целта е да се постигнат многопластови преживявания с различни изразни средства, които да обхванат възможно най-много аспекти от темите.  А те са три - различни за всяка една от къщичките:
Първата от тях е наречена „Pontus Euxinus“. Тя носи едно от древните наименования на Черно море и има за цел да въведе посетителите, запознавайки ги с особеностите на местоположението, история и археология на черноморския басейн, история на възникване и развитие на рибарското селище, флора, фауна и актуални проблеми свързани с екологията.
Втората е озаглавена „Тайфа“, защото рибарството е сбор от различни хора и намира израз в множество техни практични умения: лодкарство, мрежарство, ветроходство, навигация, гмуркане, кулинария. Традиционните дейности изчезват, заместени от съвременните технологии и начин на живот, но същевременно те ни задължават да ги съхраним и представим по начин, който съвременността изисква. 
Третата носи името „Бурунтия“. Една от характерните особености на рибарското селище, която посреща посетителите и оставя траен визуален спомен, е разнородния предметен свят. Колекцията от материали, обекти, вещи с всевъзможен произход и предназначение подчертават чудатия характер на сливане между представата за съкровища и вехтории. Тя представя обитателите като пъстър сбор от индивидуалности, шарен портрет на хора с неповторим стил на живот. 
Автор на експозициите е Венелин Шурелов.
 
Архитектурата на сградите за етнографски експозиции е пряко свързана с рибарското селище в непосредствена близост. Покривите са скатни с различни наклони и покритие с ламарина. Конструкцията им е дървена, с ферми. Дървени елементи има и при входовете на всяка от сградите, където се оформя преходно полупокрито пространство. Страничните фасади на експозиционните сгради са затворени и решени на принципа на колажа с редуване на цветни ламарини. При входа е оформена витрина въвеждаща в експозицията на къщичката, а на гърба на сградата има облицовка с клинкер. Това многообразие от материали интерпретира строителството с подръчни материали, характерно за рибарското селище. 
 
Многофункционална зала, парково пространство и детска площадка - ВТОРИ ЕТАП
 
Разработената във II-етап, мнофункционалната зала за широк обществен достъп помещава изложби и събития, свързани с тематиката на комплекса, с възможност за включване и на полупокритите външни площи пред залата. Архитектурното решение е дефинирано от едноскатен покрив, който, възползвайки се от силния наклон на терена, визуално “отваря” сградата от юг към морския пейзаж и “слиза“ почти дo нивото на терена от север. Така обемът на сградата от север не е натрапчив в отношение с околната среда, а от юг широкото остъкляване олекотява усещането за масивна сграда. Пред южната фасада на сградата са предвидени метални слънцезащитни перголи следващи в инверсия наклона на покрива и подчертаващи входа на сградата. Главната фасада е изпълнена с композиция от цветни стъкла, които са обобщаващ мотив с останалите сгради.
Площадното пространство е ядрото на комплекса и през него се осъществяват връзките между отделите функционални зони. Чрез амфитеатъра той се свързва с морето и служи за място за почивка и съзерцание, както и за организирани концерти и постановки с естествен декор – морето и автентичното рибарско селище.
 
Бистро - ТРЕТИ ЕТАП
 
Бистрото със залата за демонстрации се явява трети етап от реализацията на „Културно – туристически комплекс „Ченгене скеле“. Предназначено е да се представят традиционни рибарски ястия и специалитети, приготвени от характерните за района представители на морската фауна. Представлява едноетажна сграда, разположена в западната част на комплекса и ориентирана на юг и запад. Разполага с кухня, зала и тераса за демонстрации. От последните се открива чудесна гледка към Бургаския залив и входа на пристанището, през който излизат и се прибират рибарските лодки. 
Архитектурното решение на сградата е в стила на изложбените къщи на етнографския комплекс. Покривът е двускатен с покритие от ламарина, като южния скат продължава под формата на дървена пергола и покрива външната тераса. Цветовете на фасадите са в хармония с цветовото решение на останалите сгради в комплекса. Използвани са предимно естествени материали, като е търсена симбиоза с околното пространство, морето и рибарското селище.
 
Ключови качества на проекта 
Култутно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ е ново публично пространство, което има потенциал да развива богата културно – образователна и развлекателна програма. То има всички предпоставки да се превърне в любимо място за хора от различни възрасти – парковата среда, близостта до морето, прекрасния изглед към Бургас, плажа и живописната природа в непосредствена близост. Но не по-малко ценна е връзката на комплекса с едноименното рибарско селище. Връзка не само визуална - на отсрещния бряг на реката, но съществуваща чрез живия обмен с рибарите – в демонстрациите на занаяти, разходките с лодки, кулинарните мероприятия, дори обикновените срещи и разходки из селището. Именно тази връзка между материалното и нематериалното културно наследство прави комплекса толкова специален, уникален и неповторим.
 
Площи
Площ на имота      5628м2    
Първи етап
Площ на експозиционна сграда 55м2 
Площ на приемна сграда 78м2
Обща площ първи етап 243м2
Втори етап
Площ на многофункционална зала      216м2
Трети етап
Площ Бистро 105м2
 
Обща площ на сградите в комплекса 564м2
 
Снимки: Smile G photography, дрон – Станко Чобанов

ПРИЛОЖЕНИЯ: