СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Софийско метро > МЕТРОСТАНЦИЯ ГОРНА БАНЯ

СОФИЙСКО МЕТРО

МЕТРОСТАНЦИЯ ГОРНА БАНЯ

ИНВЕСТИТОР:

Столична община - Метрополитен ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж. Антон Янев, РИКАТ ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Обединение Горна баня с водещ партньор Трейс Груп Холд АД

АРХИТЕКТ:

арх. Константин Косев

АДРЕС:

гр. София, жк Овча купел, между кръстовището на бул.Президент Линкълн с ул. Централна и ул. Бойчо Бойчев
ИНФОРМАЦИЯ

МС „Горна баня”: Интермодална връзка на четири вида транспорт
МС „Горна баня“ е разположена в западната част на жк „Овча купел”, напречно на пътното платно на съществуващата и бъдещата уширена ул. „Бойчо Бойчев” 
/Софийски околовръстен път/. Началото й се намира непосредствено след бул. "Президент Линкълн". Втората половина от дължината на станцията е разположена изцяло под околовръстния път на София. 
Станцията е дълга 122 метра и има два входа  - източен и западен.  Входът от източната страна на ул. „Бойчо Бойчев” е предназначен за обслужване на западната част от  ж.к.”Овча Купел 2”, а този от западната страна  на Околовръстното шосе ще обслужва жителите на долната част на кв.”Горна баня” и пътниците от ж.п.линията София-Перник, където заедно с метростанцията е построена ж.п. гара за влаковете от това направление. Входовете в метростанцията са чрез подлез под Околовръстното шосе, който  освен за преминаване под шосето има две напречни връзки  със спирката. 
В архитектурното решение на вестибюлите са търсени пространства, даващи възможност за реализиране на естетическа подземна градска среда с изчистена функция и добра комуникация. Спазени са изискванията за диференциране на платена и неплатена зона, както и на разграничаване на публична и служебна зона.
Влизайки в съответния вестибюл - северен или южен, пътниците попадат първо в неплатената зона, където са разположени билетни каси, информационни табла, карти и автомати за билети. На границата между тази и платената зона са разположени пропускателните съоръжения (турникети) за влизане и напускане на станцията. По контура на вестибюла има стълби, ескалатори и асансьори, осъществяващи добра възможност за бърз достъп до двата странични перона, както и безпрепятствена евакуация. На това ниво, успоредно на вестибюлното, преминава и пешеходният подлез, тангиращ основната конструкция на спирката.
Станцията е с два странични перона. Поради градоустройствена особеност на терена  дължината на двата перона има разлика от метър и нещо: 98,7 м е десният, а 100 м  лявият. Ширината им е променлива, като в най-широката част са с размери 4,55 м.  На всеки един са разположени по две трираменни прави стълби, по два ескалатора и по един асансьор`, които свързват пероните с вестибюлите. 
Друга особеност на станцията е, че трите блока, от които е изградена, имат различна подземна етажност. Първият е двуетажен и обхваща само подперонно и перонно ниво. Вторият е с три подземни етажни нива – подперонно, перонно и вестибюлно. Третият блок е четириетажен като в неговия обем са разположени подперонно, перонно и две нива на техническите помещения на спирката.
Конструкцията на станцията е реализирана на няколко етапа по Милански метод и укрепване с шлицови стени с цел минимално затруднение на движението по ул. „Бойчо Бойчев”. По време на строителството автомобилният трафик не е спиран в нито един момент.
С цел да се минимизира влиянието на строителството в района по Нов Австрийски тунелен метод е построен 160 м тунел, за смяна на посоката на движение на влаковете чрез преминаване от единия път на другия, който е разположен  западно от перона на станцията. Конструкцията е монолитна стоманобетонна. От вътрешната страна на шлицовите стени и под фундаментната плоча е изпълнена хидроизолация. 
 
Архитектурното оформление на станцията 
е решено чрез подови настилки от бежов гранитогрес с коси напречни и надлъжни  ивици. В едната част на перона на станцията и в зоната на вестибюла стените са решени с надлъжни светлобежови и светлозелени ивици от облицовка от гранитогрес. В зоната на стълбищата и ескалаторите на перона стените са със светлобежови пана с напречни и надлъжни сиви ивици и  облицовани със светлозелен гранитогрес участъци под стълбите и ескалаторите. 
Таванът на нивото на перона  е решен чрез светлосива минерална мазилка над релсовите пътища; ивица окачен таван над зоната на отваряемите врати и за качване на пътниците във влаковете от светлокафяви ребра от ламели тип „Хънтър Дъглас“ и ивица светло бежова гладка мазилка върху водустойчив гипсокартон.
Таванът на нивото на вестибюла в едната надлъжна част е решен със зона от фладирани надлъжни ламели L-30 г светлобежова гладка мазилка върху водоустойчив аквапанел в останалата част с напречни и надлъжни светлосиви вдлъбнати ивици.
За повишаване на безопасността на пътниците на четирите станции в участъка, минаващ през „Овча купел” пероните са отделени от влаковете с прозрачни отваряеми прегради с височина 1,6 м.
Към станцията има изграден и буферен паркинг на 3 нива  със застроена площ около 6000 кв.м., с 230 паркоместа, 8 от тях са обособени за трудноподвижни хора. Паркингът е ситуиран между бъдещото локално платно от разширението на Околовръстния път и бул. „Президент Линкълн”. Той е терасиран на три нива, свързани помежду си с рампи.  Има два вход/изхода. Безопастността на движението се осигурява чрез съответните пътни знаци и хоризонтална маркировка. Всички площи извън паркоместата, автомобилните алеи и тротоарите са затревени.  
Паркингът предоставя отличната възможност на  идващите от Перник да оставят колите си на него и с метрото бързо и удобно да стигат за 15 минути до центъра на София. Паркинг за 230 автомобила има изграден и към МС „Мизия/НБУ”. 230 паркоместа има обособени и по новата улица „Централна” в района на станция „Овча купел 2” с цел максимално улеснение на пътниците и облекчаване на трафика в централната градска част. Заедно с него общо местата за паркиране в квартала стават около 700. На тях могат да разчитат както жителите на „Овча купел”, така и пристигащите от Перник, които слизат на новата жп спирка до МС „Горна баня”, за да хванат метрото.
 
Успоредно със строежа на последната спирка на третата линия – МС „Горна баня”, в рамките на проекта бе изградена жп спирка на линията София-Перник-Радомир и установена връзка с националната жп мрежа. По този начин се създадоха условия за по-добра интегрирана работа на системите метро, автомобилен, железопътен и въздушен транспорт, което ще доведе до още по ефективно развитие на интермодалността при превоза на пътници.
Спирката е дълга близо 200 метра, има две чакални, които са с видеонаблюдение. По дължината на перона има обособени и две ленти с тактилни плочи за улеснение на незрящите.
До МС „Горна баня” има изграден и пешеходен подлез. Той преминава под Софийския околовръстен път /СОП/ и осигурява постоянно безопасно преминаване на гражданите.
 
Непосредствено до входа на станцията  - на бул. „Президент Линкълн”, има автобусна спирка на градския транспорт.
Главен изпълнител на строежа е обединение "Горна баня" с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД. Другите участници в обединението са  „Евро Алианс Тунели” АД, „Интегрирани Строителни системи” ЕООД и „Мармет”. 
Проектанти са фирма „Инжпроект“ ООД, като част „Архитектурна“ е дело на арх. Емил Василев  и арх. Константин Косев и „Рикат“ ЕООД - част „Конструктивна“ е разработена от инж. Явор Първанов.