СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

GARITAGE PARK, ПАРКОВА ЗОНА

ИНВЕСТИТОР:

София Парк АД

КОНСТРУКТОР:

КОНСУЛТ 2000 ООД, Иванка Топурова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Oбединение ДЖИ ПИ БИЛД

АРХИТЕКТ:

RKLA Studio Landscape Architecture, LLP, MBB Architects, Стивън Джордж Интернешънъл - София, България и Планинг ЕООД

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

Инвестиционни характеристики 
 
Парковата зона в комплекс Garitage Park, е една от съществените функции, които характеризират този проект и обуславят неговото име. Разположен върху площ от 167 000 м2, от които 90 000 м2 паркова среда, Garitage Park се реализира поетапно, като в напълно завършен вид ще включва още 95 000 м2 офиси, 60 000 м2 жилища, основно училище за 500 деца, 4500 парко-места, 3500 м2 спортен център с басейн, детски и спортни площадки, спортна зала и редица търговски площи. 
Развитието на парковата зона, която се намира в централната част на комплекса и която в цялост се очаква да достигне внушителните 40 дка, също се  осъществява поетапно, като в момента е завършена първата от две фази (с площ 24000 м2). 
Парковата зона в комплекс Garitage Park се намира в район с директен достъп от Околовръстен път, бул. Александър Малинов и Бистришко шосе. Открит паркинг пред офисните сгради на комплекса  разполага с капацитет от над 250 паркоместа за посетители, а наблизо има осигурен автобусен транспорт и метро. За по-лесен достъп, в близост до комплекса, бяха осъществени редица инфраструктурни подобрения, като разширяване на локалата на Околовръстен път и ул. Рачо Петков Казанджията с две платна, както и построяването на две кръстовища с кръгово движение.
В Garitage Park основният фокус са хората, които ще живеят, работят, учат или прекарват част от свободното си време в него.  Затова и цялата концепция на комплекса и в частност на парка е насочена към създаване на среда, която предразполага всички ползватели и посетители да се чувстват уютно и комфортно – с две думи „на място“. 
Паркът е проектиран по цялото продължение на офисните сгради като своеобразен буфер между тях и жилищната зона. Достъпът до него е лесен и свободен както за ползвателите на офис сградите и жителите на Garitage Park, така и за всички посетители от околността. В западната част паркът посреща посетителите си с атрактивна водна каскада и водно огледало, които преминават в зона за спокойна почивка с прекрасни растителни композиции с пейки и друго парково оборудване. 
Пешеходните алеите, които продължават по цялото продължение на парка на изток, дават възможност, както за спокойна разходка, така и за активна почивка. Предвидени са зони за спорт, външен фитнес, тенис на маса, писта за бягане и спортно игрище за баскетбол и волейбол. Между офисните сгради стратегически са разположени допълнително зони за спокойна почивка и разговори.  Детска площадка с площ от 2000 м2 и водно огледало, което през зимата се превръща в ледена пързалка, са част от атракциите, които предстоят да бъдат реализирани като част от вторият етап от развитието на парка. Те ще завършват с атрактивен вход/изход от изток, който ще свързва комплекса с новопостроеното кръгово движение при кръстовището на ул. Донка Ушлинова и  ул. Витошки камбани. 
Поддръжката е предвидена да бъде постоянна и целогодишна, а паркът - охраняем. Всичко това, заедно с редицата ресторанти и кафета, граничещи с парка, превръщат зоната в притегателен център не само за комплекса, но и за съседните квартали. 
Съществена част от концепцията на комплекса Garitage Park е устойчивостта във всичките й аспекти. Ето защо с цел намаляване водното потребление, при проектирането на парка са заложени растителни видове основно с местен произход, които имат по-малка потребност от поливане; тревните смески, съобразени с изложението на терена и засенчването от сградите и съоръженията, са предвидени само за определени територии и са  определени зони с различна интензивност на поддържане. 
Garitage Park е първият мултифункционален комплекс в Централна и Източна Европа, получил окончателен сертификат с Отличен рейтинг по международната схема на стандарта BREEAM Communities 2012 за социална, икономическа и екологична устойчивост. 
 
Архитектурен дизайн и функционалност  
 
Дендрологичният състав на парка е обусловен от целогодишния характер на ползване на комплекса. Ето защо са използвани както цъфтящи храсти, така и вечнозелени растения, които имат ефект през цялата година, чрез което се цели създаването на благоприятна за отдих и обитаване среда. Насадената растителност дава отличен декоративен ефект през пролетно-летния сезон и богата палитра от есенни тонове.
В парка е наблегнато на внасянето на местни видове и характерна за района декоративна дървесно-храстова растителност, декоративни треви, многогодишни цветя и увивна растителност, които облагородяват средата и добавят колорит към архитектурните обеми.
Поради голямата денивелация на терена на места са използвани масиви от почвопокривни и почвоукрепващи храсти. По стръмните скатове също са предвидени и дървесни видове. 
Растителността е групирана, така че да изпълнява необходимите естетически изисквания, като композицията й следва основните принципи на полагане и групиране. Композицията е смесена и следва основната алейна мрежа, като са използвани дървесно храстови групи с високи декоративни качества и колорит за постигане на интересни погледи и перспективи. Дървесната растителност е предвидена, така че да осигурява и необходимото засенчване при по-дългите алеи, както и в отделните зони за пасивен и активен отдих и детските площадки. Освен художествено – естетическа функция тя изпълнява прахозащитна и шумозащитна функция и подобрява микроклимата на обекта. 
 
 
Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели
 
Пешеходните алеи и площадни пространства в парка са изпълнени с настилки от бетонови плочи и паваж на пясъчно легло, площадните пространства пред офисните сгради са изпълнени с висококачествени плочи от естествен камък на крачета, спортните зони – с каучукова настилка, а алеята за бягане  - с асфалт. Един от пожарните достъпи на офисните сгради изпълнява двойна функция, като 12 метрова широка алея за разходки.
Водната каскада и водното огледало са изпълнени от видим водоплътен стоманобетон. В двете нива на водното огледало са разположени естествени камъни – морени. Пешеходният мост е от стоманена конструкция, с настилка от дървeсно-полимерен композитен WPC декинг.
Във вертикалната планировка на парка е заложено използването на подпорни стоманобетонови стени (към английския двор пред зоната на Спортен център Garitage Park в офис сграда 2) и габионни стени, укрепващи склоновете по протежение на обходната алея в жилищната зона  и отново към офис сграда 2. Метална стълба, осигурява връзката между Спортния център и парка, даваща възможност за провеждане на тренировки на открито.
 
Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена  - избройте три ключови качества, на сградата, заради които смятате, че сградата трябва да бъде отличена.
 
- Устойчив - използваните устойчиви материали и похвати, които минимизират консумацията на вода като добър пример за устойчиво строителство. 
- Интегриран - обемно-пространственото решение е хармонично интегрирано в градоустройствения контекст на комплекса и заобикалящите ги основни пътнотранспортни връзки и сгради . 
- Естетитика – използване на естествени материали и хармонично обемно пространствено решение, което създава връзка между комплекса и намиращия се наблизо природен парк Витоша.