СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Логистични сгради > БОТЕВГРАДСКО ОФИС И ЛОГИСТИК ПАРК, ГР. СОФИЯ

ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

БОТЕВГРАДСКО ОФИС И ЛОГИСТИК ПАРК, ГР. СОФИЯ

ИНВЕСТИТОР:

П.И.Л. ЛОГИСТИКА ООД

КОНСТРУКТОР:

Проект консулт 2007 ЕООД инж. Георги Гурев и „БИ проект“ ООД, инж. Ирена Аврамова и инж. Боян Боянов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЛИТ СТРОЙ ЕООД

АРХИТЕКТ:

АСА ЕООД, проф. д-р арх. Калин Тихолов, ИЕС проект-2008 ЕООД, доц. д-р арх. Елица Иванова и арх. Ради Захариев

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

Основната цел при създаването на сградата беше да се изгради един различен логистичен център, не отговарящ на схващането, че производствените и логистичните сгради са „скучни“, без запомнящ се архитектурен облик. Стремежът беше да се изпълнят до максимум градоустройствените показатели. Често за да се постигне това е необходимо сградите да са на повече от един етаж, но за логистични центрове, това е нехарактерно и не често срещано. Основната причина е затруднената товаро-разтоварна дейност. Проектираната от нас сграда обаче е логистична и самата логистика/складовете/ е изградена на два независими, самостоятелно функциониращи етажа. Всеки от складовете и на двете нива е със собствен вход/изход, като зареждането се осъществява с тежкотоварни автомобили.   От булеварда по рампа нагоре се достига до котата на втория складов етаж. По протежение на южната фасада е проектирана широка улица за движение на автомобили. Тя е еркерно издадена напред, като е и козирка над зоната за зареждане на складовете на приземно ниво. Този иновативен и смел подход в крайна сметка води до постигане на една от основните цели и отличава „Botevgradsko office and logistics park“ от всички логистични сгради проектиране на територията на София и страната.
В концепцията на сградата още в самото начало бе заложено желанието на проектанти и Възложители да се търсят и залагат нови идеи, за да се изгради един наистина иновативен и запомнящ се логистичен център, разчупващ консервативните схващания залегнали в проектирането на този род сгради. 
 
Архитектура, дизайн, функционалност
Теренът е в непосредствена близост до терена на „Летище – София“ и е по протежение на бул. „Ботевградско шосе“- една от важните пътни артерии на столицата. От булеварда през два вход - изхода се осъществява достъпа на автомобили и посетители. 
Сградата е разделена на 5 блока. За да се разделят отделните блокове не само визуално, но и чисто информативно, за фасадите са използвани цветни термопанели.   
 Всеки от блоковете има самостоятелен вход на северната фасада. Във вертикално отношение сградата е на три етажа, но има обслужващи помещения и на полунива.
Първият и вторият етаж са изцяло със складова функция. Първото ниво /кота -3,57/ е под земята от север, към булеварда и на терен от юг. Складовете на терена са по-големи с възможност за обслужване с тежкотоварни камиони, а складовете разположени на втория етаж са с по-малки размери и зареждането им е с бусове и маломерни камиони.
На кота -3,57 са проектирани 8 големи склада, а на кота +2,89/втори етаж/ – 17 малки. Третият етаж на сградата е с офисна и обслужваща функция. Проектирани са 17 броя офиси, две заседателни зали, ресторант и фитнес за работещите в сградата.
Офисите са разположени по протежението на коридор свързващ всички блокове. Така всеки получава достъп до ресторанта, залите и фитнеса проектирани в източния блок. Поради голямата дължина на сградата коридорът е 240m. За да е ясно къде се намира човек при движение по него в интериора са използвани основните цветове от фасадата на всеки от блоковете. На всеки от блоковете в коридорите са предвидени ниши с рекреационна функция. 
В източната част на сградата, в синия от блоковете е проектиран ресторанта за работещите в сградата. Той разполага с 210 места за сядане.  Интериорът на ресторанта отговаря на основната концепция, като отново е използван основния цвят на съответния блок, който в случая е син.
Идеята за цветовото решение и разделяне на фасадите на отделните блокове е залегнала в изграждането на интериора на всички пространства. Екстериора и интериора са в унисон, те са в концептуално единство.
 
Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели 
Най-голямото предизвикателство пред целият проектантски екип беше създаването на логистичния център на две нива. Това максимално затрудни конструкторите на сградата при избора на конструктивна схема. Сградата предполага залагането на големи натоварвания върху плочите и значителни подпорни разстояния. Предизвикателство беше да се осигури безпроблемно движение на камиони, леки автомобили и хора по терена и по новопроектираната улица на второто ниво. 
За да се отделят визуално блоковете с използването на термопанели те са редени отново нетрадиционно. В практиката масово са или редени хоризонтално или вертикално. Тук отново идеята беше да се излезе извън рамката на приетото. В настоящата сграда панелите са редени като комбинация между хоризонтални -сиви и вертикални - цветни. Доста трудно решение за конструирането на металната конструкция за захващане на панелите и връзката между тях. Различни се получават и завършващите елементи от ламарина, които са изпълнени на база новото решение без да се използват стандартизираните в системата на термопанелите.
Настоящата сграда е впечатляваща по своите размери, но с характерния си силует и излъчване тя променя пейзажа и значително разчупва визията от иначе доста скучните сгради на съседните логистични центрове и сградите за търговия със строително материали. Тя не може да остане незабелязана и незапомнена. Изграждането и ще привлече работници от близкия квартал Враждебна и Кремиковци, като това ще спомогне значително за развитието на тези квартали. Пред сградата е разположена спирка на градския транспорт, което улеснява достъпа на работещите и ги стимулира да използват именно този вид транспорт. Това ще намали значително вредните въглеродни емисии от автомобилния трафик. 
Изграждането на логистичен център именно в периферията на големия град, ограничава достъпа на тежкотоварни автомобили в централните части на столицата, отново с цел намаляване на замърсяването на въздуха. Още повече, че този район на София е значително по-малко застроен и все още богато озеленен.
С изтеглянето на сградата максимално близо до булеварда се запазва по-голяма част от терена свободна, така простора и гледката към „Витоша“ остава. 
При проектирането са заложени значителна част енерго-ефективни мерки, за намаляване на разходите по време на експлоатацията на обектите в сградата. Използвана е топлоизолация от най-висок клас, панели с максимално добри параметри, за да не се налага използването на енергия през зимата за затопляне на складовите площи. Цялото осветление в сградата е с енерго спестяващи LED осветителни тела. При проектирането са заложени трасета за бъдещо изграждане на фотоволтаичен парк върху плоските покриви на сградата.