СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени сгради > ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ФОЛАПЛАСТ ООД

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ФОЛАПЛАСТ ООД

ИНВЕСТИТОР:

ФолаПласт ООД

КОНСТРУКТОР:

АВВ Инженеринг ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Бараж Груп ООД

АРХИТЕКТ:

Иво Петров-Архитекти ООД, арх. Тодор Бояджиев и арх. Цветан Петров

АДРЕС:

гр. Кюстендил
ИНФОРМАЦИЯ

Инвестиционни характеристики на сградата
 
„ФолаПласт“ е немска компания, основана през 1961 г. Производствената им база в гр. Кюстендил е втора за компанията след основното й производствено предприятие в гр. Шпангенберг, Германия. Статутът на обекта като първо изнесено съоръжение извън родината му носи голяма стойност за България като добра инвестиция за икономическото развитие на страната и региона. От друга страна, предоставеното доверие към избора на локация предполага високи изисквания и очаквания, заложени още на проектно ниво, чийто главен изпълнител е екипа на „Иво Петров-Архитекти“.
 
Новият проект на компанията представлява производствена база и склад с придадена към тях административно-битова част. Производствената линия на предприятието е концентрирано в изработката на пластмасови детайли, покриващи високи критерии за прецизност и насочени към автомобилната и медицинската промишленост. В проекта е заложено основното желание на възложителя за висок клас производствен обект, който да създава благоприятни и пълноценни условия за труд, с достатъчно гъвкави показатели, за да може да отговори във времето на бъдещите нужди на компанията.
 
Инвестицията е в размер на 5 300 000 лв., а строителството е извършено бързо и безкомпромисно от „Бараж Груп“ ООД в един строителен етап с продължителност от 9 месеца. 
 
Обектът е разположен в непосредствена близост до околовръстния път на гр. Кюстендил. Той е едновременно в близост до населеното място, което допринася за лесния достъп на бъдещите служители, както и до основна пътна артерия, което благоприятства транспортните връзки на немската компания. 
 
Архитектура, дизайн, функционалност 
 
Дизайнът на фасадата е приветлив и изчистен, с индустриално звучене и носи отличителните елементи от корпоративната идентичност на бранда, вписвайки се деликатно в обкръжаващата го среда.
 
Основното предизвикателство пред проектантския екип е постигането на оптимални и връзки между отделните функционални зони и уточняване на технологичната обезпеченост на сградата. 
 
Обектът включва административно-битова част с монолитна носеща конструкция и производствено-складова част със смесена такава – вертикална от сглобяем стоманобетон и покривна от пълностенни стоманени рамки и столици. 
 
Сградата е с височина 8,5 м. При екстериорното оформление водещо е търсенето на минималистично усещане и контраст между белия цвят на фасадните панели и мазилка, тъмносивите прозоречни рамки и характерния за компанията червен цвят. Входовете са акцентирани и подчертани чрез скосени участъци в същия червен нюанс. 
 
Производствено-складовата сграда съдържа в себе си пет сектора, отделени един от друг с брандмауери. В два от тях се помещава складът, а в останалите три - производството. Комуникацията между секторите се осъществява чрез отвори в брандмауерите, защитени с плъзгащи се пожарозащитни капаци.
 
Два от производствените сектора осигуряват асамблиране на системи, а в третия сектор се разполагат машини за инжекционно формуване на пластмасови детайли.
 
В складовите сектора се осъществява складиране на материали, изисквани за производството, и готова продукция. Складирането се осъществява на стелажи на четири реда във височина, а  за стоките са предвидени европалети.
 
Административно-битовата зона е отделена конструктивно от останалата част на сградата. В нея се помещават офисни площи, заседателни зали, съблекални, зона за почивка, технически площи и прилежащите към тях санитарни площи.
Производствените площи се обслужват от два мостови крана с електрически телфер. 
 
 
Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели 
 
„ФолаПласт“ – Кюстендил предлага високи показатели за енергийна ефективност и сигурност. Сградата е разделена на пожарни сектори с брандмауери, а за складовата зона е предвидена система за евакуация при дим и топлина, която се използва за естествена вентилация през летните месеци.
 
Благодарение на заложените проектантски решения, съоръжението предоставя благоприятен вътрешен климат през цялата година.
Фасадата е решена с термопанели с пълнеж от каменна вата и дебелина 14 см, а покривът - по система за послоен монтаж с топлоизолация от каменна вата с дебелина 20 см. По периферията на сградата е изпълнена топлоизолация, като по цоклите тя достига до 80-120 см под нивото на кота 0. За ограждащите елементи на сградата е избран бял цвят с цел облекчаване на нагряването от слъцегреене през летния сезон.