СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Логистични сгради > ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД С ОФИСИ - СГРАДА 3, ЕТАП 2 (МОДУЛИ 4 И 5)

ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД С ОФИСИ - СГРАДА 3, ЕТАП 2 (МОДУЛИ 4 И 5)

ИНВЕСТИТОР:

Парк Индустрия-София Изток АД

КОНСТРУКТОР:

Инж. Димитър Данаилов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МСК АД

АРХИТЕКТ:

Арх. Даниела Караиванова

АДРЕС:

с. Гара Елин Пелин, Софийска област
ИНФОРМАЦИЯ

Сграда 3 - Етап 2 представлява едноетажно хале с осови размери 84/96 m, с височина 13.20 m. Помещенията са организирани в план с правоъгълна конфигурация, в един общ обем. Складовото ниво - кота +/- 0.00 е разделено функционално на 2 самостоятелни високостелажни складови модула 4 и 5 със светла височина 11.00 m. - тип сухи складове, с опция за температурни, всеки с ниво-изравнителни рампи за тирове от север и частично от юг и подходи за бусове на кота нула от юг. Всеки модул е със самостоятелен вход от площадката и външна връзка с офис нивото на кота +5.60m. 
Сградата е предназначена за складиране на хранителни и нехранителни стоки. В южната фасада, по част от дължината на двата модула на сградата e изградено по едно второ ниво на кота +5.60 m в обема на сградата, което се обслужва от представителни(главни) стълбища, разположени през около 50 m. Офисите са остъклени към фасадата на сградата. Обслужващият коридор е от вътрешната страна на офисите - към складовите помещения. В офисните нива са изградени битови и санитарни помещения, съответно за мъже и жени с общ капацитет до 50 човека, помещение за сървър и аусгус. На кота нула са организирани приемни офиси с тоалетни, главно ел. табло и КСК помещения.
РЗП -  общо 8 648 кв. м;
Първо ниво - Складова площ с офиси и битови помещение:  8 180 кв.м.
Второ ниво – Офисни и битови площи: 468 кв. м. 
Разпределение - 2 (два) складови модула по около 4,090 м2 всеки;
Cross - Docking организация на складовата площ; 
Хьорман индустриални врати ( 280 х 300 всяка), 18 бр. рампи  на северна и южна фасада  и 6 бр. врати за бусове на кота „о“ на южна фасада;
Осови размери на модула в план –  L x B = 84 x 48 м;
Носеща конструкция - стоманена, стомано-бетонови елементи до кота нула; противопожарна защита на носещи елементи на офисната площ;
 
Светла височина (clear height): 11.00 м.
 
 
 
 
 
Товароносимост на под:
Първо ниво - индустриален под (с фибри и армировка) с носимоспособност до 5т./кв.м. и 6.8 т/точка;
Второ ниво - офисна площ - ст. бет. плоча;
 
Сух склад   - 100% от складовата площ неотопляема; с опция за климатизация; 
 
Външни фасадни стени - послоен монтаж (касети, минерална вата 10 см и ламарина с полиес терно покритие покритие);
 
Покрив - ЛТ ламарина, 16 см минерална вата и ТПО мембрана;
 
ОВК - сплит система за офисната площ и VRV система за складовата зона (опция за температурен режим);
 
Спринклерна инсталация - равнинна мрежа водна пожарогасителна инсталация за складовата площ разположена под покрива на сградата (тип ESFR); КСК помещение (на първо ниво) със стандартна  автоматика и управление за всеки модул, поддържащо 8 атм. налягане в спринклерната инсталация;  инсталация в офисите и под плочата на ниво мецанин (обслужваща пикинг зоната);
 
Пожароизвестителна инсталация - стандартна - линейни комплекти в складова зона и димооптични датчици в офисната част.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: