СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ЯМБОЛ ПАРК

ИНВЕСТИТОР:

Зет Естейт ЕООД

КОНСТРУКТОР:

-

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНТЕР СЪПЛАЙ ЕООД

АРХИТЕКТ:

СТРОЙПРОЕКТ 2004 ООД

АДРЕС:

гр. Ямбол
ИНФОРМАЦИЯ

I. Инвестиционни характеристики на сградата 
,,Ямбол парк‘‘ е търговски обект, тип Ритейл Парк. След проведено проучване, град Ямбол е избран за крайна точка на инвестиционния проект, поради добрата икономическа среда и развита индустрия. Намиращ се на 10 км от магистрала Тракия, в близост до пристанищния град Бургас и Турция, градът привлича инвеститори, както от България, така и от чужбина.
Основната цел на проекта е интегриран и устойчив подход към градско развитие - да задоволи нуждите на жителите, като предложи разнообразие от стоки и услуги , чрез което да подобри качеството на живот.
Отличителните качества на сградата са заложени в основните принципи, следвани от инвеститор и проектанти, а именно: достъпност и удобство. Обществените сгради, преди всичко, трябва да са в услуга на потребителите. Гъвкавият подход позволи да бъдат покрити изискванията и необходимостите на нашите клиенти. Подобни мащабни проекти създават промени не само в локалния (квартален) облик, но и водят след себе си икономически изменения, свързани с цялостната визия на града.
Сградата е в съседство с магазин на верига „Кауфланд“, като използваме общи автомобилни връзки и споделен паркинг. Вярваме, че успяхме да постигнем изключително  добра синергия между двата проекта. От една страна имаме голям хранителен супермаркет, а от друга реномирани ритейлъри в сферите на модната индустрия, стоки за дома, стоки за детето и други сектори на търговията и услугите.  Основната цел на ,,Ямбол парк‘‘ е да създаде модерна среда за прекарване на свободно време, в която посетителите да могат да съчетаят шопинг, забавление и почивка. ,,Ямбол парк‘‘  е мащабен проект за града с РЗП от 6976 кв.м. и отдаваема търговска площ над 4,800 кв.м.
II. Архитектура, дизайн, функционалност 
 
Търговският център е построен на изключително комуникативно и удобно място, което създава възможност на посетителите да извършват своите професионални и битови потребности. Разположен е на възловите булеварди Граф Игнатиев и Крайречен. Обектът разполага с голям паркинг и лесен достъп от 3 пътни връзки. Поради естествената денивелация на терена, паркингът е решен на две нива -  едно полуподземно и едно открито - пред търговските обекти. Пътнически асансьор улеснява връзката между двете нива. 
Района около сградата е с висок интензитет на потока от пешеходци. Осигурен е достъп на хора в неравностойно положение от всички страни на сградата. Също така, за колоездачите са подсигурени над 40 стойки за велосипеди. Търговският център допринася за развитието на града не само с удобство и комфорт, но и със създаването на нови работни места. Приятната архитектурна визия на сградата и облагородената околна среда допринасят пряко за модерния облик на района. Ритейл паркът се различава с красиво и поддържано озеленяване.
Сградата на Ритейл парка със самостоятелни търговски обекти,  е разположена в югоизточната част на град Ямбол. Граничи от изток с ул. “Граф Игнатиев”, от юг – с магазин "Кауфланд", от запад – с бензиностанция „Мечта”, а от север – с отклонението от крайречния булевард към ул. “Граф Игнатиев”. Теренът е с 138 – 131 м.н.в. с наклон на запад, като в северозападната част денивелацията е най-голяма, 8 м. 
Зареждането на търговските обекти е от север, с подход от булевард Крайречен. За преодоляване на денивелацията е изградена рампа за товарни автомобили, товарен асансьор и платформа тип „ножица“. Осъществена е директна връзка от складовите площи на магазините към терена чрез стълбище.
Архитектурата на сградата цели едновременно създаване на балансиран обем и хармония с обема и визията на съседния обект, хипермаркет „Кауфланд”, залагайки остъклена фасада, фасадни панели и рекламни повърхности. Остъклената фасада е ориентирана към булевард „Граф Игнатиев” и към магазин „Кауфланд”. Окачената фасада е с равномерен и широк растер от 200 см, което е преимущество за нашите наематели. Г-образната форма на сградата цели максимална видимост на фасадата и вписване в градския пейзаж.
Над пешеходните зони пред всички магазини, за осигуряване на комфорта на посетителите, е изпълнена козирка от метална конструкция, облечена с алуминиеви композитни плоскости.
Конструкцията на сградата е монолитно изпълнени стоманобетонови колони, върху които стъпва пълностенна стоманена конструкция. По средната ос, премостването е на 12 метра в надлъжна посока. В напречна посока е оформена двуотворна рамка с отвор 2х18 метра. Това позволява развитието на функционални и просторни търговски обекти с минимален брой вътрешни колони. Поради спецификата на изискванията на нашите клиенти, етажната плоча над подземния паркинг е оразмерена за полезно натоварване от 10 kN/m2.
Покривът е изпълнен чрез система за послоен монтаж. Използвана е високопрофилна ламарина, преместваща 6 метрови отвори между ригелите на рамките в напречна посока. Тази технология позволява спестяването на покривни столици. Върху високопрофилната трапецовидна ламарина е поставен слой от 20 см топлоизолираща вата. Покривът завършва с хидроизолационна мембрана. Той е отводнен вътрешно, чрез воронки, снабдени със система против замръзване. Поставени са авариини барбакани за защита от проливни дъждове и завиряване. 
В сградата са обособени тринадесет самостоятелни подобекта със санитарни възели към тях. Според специфичните изисквания на наемателите ни, в отделните магазини са развити складови и битови зони според техните нужди. 
На ниво -1, са разположени паркинг за клиенти, автомивка на самообслужване и 4 броя паркоместа със зарядни станции за електромобили. На етажа са разположени също и офисни и битови помещения на нашият екип. На ниво терен са ситуирани 83 ПМ за посетители. Паркоместата са изградени от павета с размери 20х20. Използвани са 2 цвята, с които са разчертани самите паркоместа. В дългосрочен план, това решение спестява разходи за пътна маркировка. Отводняването става чрез линейни отводнители. Рампите от северната и южната страна на сградата са с асфалтова настилка. През студените месеци, система против заледяване осигурява безпроблемното им използване. 
 
Околното пространство е подчинено на намерението за лесен достъп до всички съоръжения и части на сградата и усещането за открито и свободно движение.
Зоната около магазините е развита с единствената цел за удобство на посетителите. Разположени са пейки за почивка, а също и чешмичка за вода – за хора и домашни любимци.
Проектът предвижда възможността за организиране на обществени мероприятия от типа на “food fest”, фермерски и коледни базари, както и други събития на открито. Предвидили сме необходимата инфраструктура за тяхното провеждане.
Озеленяването на западната част на терена е с укрепващи почвата храсти и едрогабаритни декоративни дървета.
Композиционно пространството е решено в пейзажен стил с плавни форми на растителните групи, с окрупнена богато озеленена периферия.
Обектът е с доминиране на откритите пространства, оформени с раздвижена периферия от вечнозелена и цъфтяща растителност.
Всички магазини и съоръжения в парцела са достъпни за хора в неравностойно положение. За тях са предвидени и 5 броя паркоместа на открития паркинг и 1 брой на ниво -4, 22 обозначени със съответната маркировка.
 
III. Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели 
  Преминахме през много предизвикателства и трудности по време на строителството на сградата.  Едно от най-значимите беше глобалната пандемична обстановка. На локално ниво, строителните дейности са пряко свързани с благосъстоянието и безопасността на работниците – когато има предпоставки те да бъдат компрометирани, работата биваше преустановявана. Голяма част от водещия екип на проекта преболедува вируса, което доведе до смущения в процеса. На глобално ниво, затворените и ограничени граници, затруднения морски транспорт и неработещите заводи за материали, доведоха до нарушени вериги на доставка, което оказа сериозно влияние върху строителния процес. Поради естеството на сградата, не малка част от вложените материали и оборудване се внасят от отдалечени места. 
Не на последно място, галопиращите цени на строителните материали оказаха влияние върху бюджета ни. 
Въпреки изброените и редица други предизвикателства, сградата е изпълнена, без да бъдат компрометирани заложените в проекта виждания на проектанти и инвеститор.
Предвиждаме изграждането на фотоволтайчна централа с мощност от 250 kW/p върху площ от 3500 м2 върху нашият покрив. Целта е да покрием по-голямата част от дневната консумация на електро енергия, което драстично ще намали въглеродния отпечатък на сградата. 
За удобство на клиентите е предвидено антиобледеняване на рампите и подстъпите към подземния паркинг. 
За осигуряване на микроклимата в магазините са изградени индивидуални VRV климатични системи с подаване да пресен въздух, който минава през рекуператор с цел намаляване на разходите до 30%
Сградата е снабдена с автоматична пожароизвстителна и оповестителна инсталации, При нужда системите отварят: плъзгащите входни врати, вратите за зареждане, димоотвеждащите люкове и фасадните приточни отвори с цел евакуация и снабдяване с пресен въздух. Спазени са всички съвременни противопожарни норми. 
Налични са четири зелени парко места за бързо зареждане на електроавтомобили с две станции с мощност 2х65kW.
 
IV. Ключови качества
Достъпност – На първо място, сградата се отличава с отлична локация. С предназначението на обекта за търговия е спазена максимата „да бъде на кьоше“. Осигурен е много удобен достъп за посетители от всеки тип: пешеходци, велосипедисти и автомобили. Достъпът на хора в неравностойно положение и майки с колички е отличен.
Архитектурно решение – Сградата отлично овладява денивелацията на съществуващия терен. Ансамбълът, който се сформира от сградата на Ямбол парк и магазин Кауфланд елегантно се вписва в модернизиращата се градска среда на областния център. Проектът е воден от идеята за подобряване на градската среда, което неминуемо подобрява качеството на живот на хората в района. 
Рентабилност – Най-важното качество на една сграда е тя да бъде изпълнена с живот и експлоатирана по предназначение. Добрите проектантски и строителни решения създадоха атрактивни площи за нашите наематели и техните клиенти, което води до добра рентабилност както за инвеститора, така и за наемателите. Това осмисля типа инвестиция и ни мотивира да продължаваме да гледаме в тази посока.