СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Търговски сгради > РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТЪРГОВСКИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА

ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТЪРГОВСКИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА

ИНВЕСТИТОР:

MAS Real Estate Inc.

КОНСТРУКТОР:

инж. М. Митов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕЛ СМАРТ ООД, гр. София

АРХИТЕКТ:

Ателие Серафимов Архитекти ООД, водещ проектант арх. Радомир Серафимов

АДРЕС:

гр. Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ

Galleria Стара Загора е първият търговски комплекс от международен ранг в Централна България. Разположен е на едно от най-комуникативните места в града, в жилищна среда, същевременно – на 10 минути пешеходно разстояние от центъра на града, както и в близост до два от големите паркове в Стара Загора. Търговският център е собственост на и се оперира от международния инвеститор MAS Real Estate Inc, чийто основен бизнес е придобиване и управление на имоти.
Технико- икономически показатели
Застроена площ                                      11 575 м2
Разгъната застроена площ  РЗП             69450 м2
Разгъната застроена площ (надземна)                   34725 м2
Разгъната застроена площ (подземна)                   34725 м2
Разгъната застроена площ на реновацията
РЗП ЕТАП I,  ЕТАП II – 1 231,26 м2
РЗП – ЕТА П  III - ПРЕУСТРОЙСТВО FOOD COURT –  1 765,09 м2
Общо РЗП на реновацията – 2 996,35 м2
В етапа на проучване, проектиране и строителство, една от основните цели на инвеститора e осъвременяването на търговския комплекс. Това инвестиционно намерение не е самоцелно, а продиктувано от желанието на инвеститора да включи няколко важни момента в проектирането, строителството и жизнения цикъл на сградата. 
Първият най-важен фактор е грижата за здравето и комфорта на обитателите (посетители и служители), както и  повишаване на икономическата стойност на сградата и не на последно място възвръщаемост на инвестицията- направените инвестиции да посрещат и надскачат непрестанно нарастващите функционални изисквания към търговските сгради.
С проекта на първи етап са изградени пространствени клетки - фоайета. В следващи етапи те се  обвързват по вертикала с отвори, в които се монтират три двойки травелатори, свързващи трите подземни нива с първия същински търговски етаж.  
Предвидената етапност на изпълнение създава възможност за безпрепятствена работа на търговския комплекс по време на всички строително – монтажни работи. 
Създадената допълнителна вертикална комуникация облекчава и прави по- бърз и лесен достъпа до търговските нива, дори с пазарска количка. 
С реализирането на проекта са приложени нови, съвременни маркетингови и  търговски стратегии за подобряване на продажбите. С решението за релокация на ескалаторите се преобразуват направленията на посетителския поток. Извършват се промени във вертикалната комуникация - преместването на ескалаторите на всички нива създава вертикална прозрачност по двата дълги коридора и проникване на повече естествена светлина през съществуващото покривно остъкляване.
Модерната интериорна концепция на проекта следва актуалните световни тенденции, залагайки на релаксираща атмосфера, която извежда посещението на търговския център извън рамките на обичайното пазаруване и добавя стойност към престоя на посетителите.
Изцяло обновен за тази цел е третият надземен етаж. Сменено е предназначението на 6 броя магазини и 10 броя заведения за бързо хранене (с всички необходими обслужващи коридори за зареждане и битови помещения  - напълно отделени от посетителската зона). По този начин се обогатява зоната за хранене. Изградени са два нови сектора за отдих и кулинария.
Уютът на богатата зеленина и удобната мека мебел дават възможност на клиентите да удължат престоя със семейството и приятелите. В търговските пасажи архитектурата е подчертана от нови окачени тавани и елегантни осветителни тела; основен ремонт е извършен и на санитарните помещения на всички нива и на подовите настилки на пасажите. 
Повишен е комфортът на обитаване и посредством намаляване на звуковото замърсяване, чрез влагането на акустични звукопоглъщащи повърхности, както в новите окачени тавани, така и в мебелното обзавеждането на търговския център. 
От конструктивна гледна точка, преустройството предвижда релокация на ескалаторите, добавяне на травелатори за връзка на трите подземни нива с партера и увеличаване на полезното натоварване върху плочата в хранителния хипермаркер. Предизвикателство са големите размери на отворите за травелатори в плочите, които в съчетание със значителните концентрирани натоварвания и нерегулярността на сградата както в план, така и по височина, усложняват намирането на подходящи конструктивни решения. Увеличеното натоварване в хранителния хипермаркет също налага усилване на определени зони и отделни елементи от конструкцията на сградата.
След извършената през 2020-та година реновация центърът получава сертификация по водещия международен стандарт за оценка на устойчивото и екологично строителство на сградите BREEAM, по протокол BREEAM In-Use, което го превръща в първия проект от вида „търговска сграда“ в региона, отличен с престижния сертификат.
Една успешно реализирана реновация, без прекъсване на работата на търговския комплекс.