СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Офис и корпоративни сгради > ОФИС СГРАДА ЕКСПО 2000 - ФАЗА 4

ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

ОФИС СГРАДА ЕКСПО 2000 - ФАЗА 4

ИНВЕСТИТОР:

Експо 2000 Риъл Естeйт ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Щрабаг ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж. Михел Иванчев

АРХИТЕКТ:

Хофман-Янц / у.м.а Архитектур Виена, арх. Ернст Унтерлугауер

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

                     

ПРОЕКТ: „Офис сграда EКСПО 2000 - фаза IV"

 

Описание на проекта

 

„Офис сграда EКСПО 2000 - фаза IV" е разположена на столичния булевард „Н.Й. Вапцаров“ и представлява четвърти етап от проект „Бизнес комплекс Експо 2000“. Фази I, II и III са вече изградени и функционират. Фази III и IV са проектирани в единен архитектурен образ и реализирани в режим на свързано застрояване. Инвеститор e "Експо 2000 Риъл Естейт" ЕООД, част от "Райфайзен пропърти холдинг интернешънъл" ГмбХ. Архитектурният проект е дело на австрийските архитектурни бюра "Хофман Янц" и „у.м.а. Архитектур“ с водещ проектант арх. Ернст Унтерлугауер. Главен изпълнител е "Щрабаг" ЕАД, а проектмениджмънта на проекта е възложен на „Бавария Еъркондишън Инженеринг“ ООД.

Сградата е с РЗП около 23 000 кв.м. и предлага изключително удобство, комфорт и сигурност, за което допринасят луксозният интериор и функционалното разпределение на пространството, вложените висококачествени материали и технологии в инсталациите и оборудването на офисите, подземен паркинг на две нива с достатъчно паркоместа, система за контрол на достъп и 24-часова охрана, и видеонаблюдение.

Вход и изход към сградата е осигурен от една страна от бул. „Н. Й. Вапцаров“ и от друга - от ул. „Ат. Дуков“. Достъпът до местата за паркиране се осъществява чрез съществуващите входове и изходи на фази I и III. Поради стратегическото си разположение, комплексът е удобен за достъп както с личен, така и с обществен транспорт.

Модерната архитектура и раздвиженият силует придават на сградата атрактивен и представителен вид. В архитектурно отношение Фаза 4 на комплекс „Експо 2000“ се състои от висока 8-етажна част - основен обем и в допълнение две пресичащи го крила (съответно 6 и 7 етажа). Проектирани са две подземни нива за паркиране с капацитет 267 коли. Подземните паркинги, обслужващи четирите фази на проекта са обединени, което още повече улеснява достъпа до сградите и тяхното ползване.

Фасадата е от лека метална конструкция, в която се редуват плътни, прозрачни, отваряеми и неотваряеми елементи. Растерът е проектиран от панели с ширина 150 см, които позволяват удобно разделяне на помещения в интериора.

Панелите от едната страна са проектирани в съответствие с концепцията на фаза III, от същия материал и цвят (Cembrit), а от другата страна са заложени тъмните цветове на тези материали.

Предната част на основната сграда е архитектурно свързана с булеварда и входното пространство е подчертано чрез двуетажна аркада от всяка страна, която се поддържа от наклонени колони.

Проектът включва двуетажно входно фоайе, което е изцяло остъклено към предната част. Главният вход е интегриран във фасадата с покрита конструкция, която преминава към входното фоайе, през което се осъществява достъп до офисните площи, разположени от партерено ниво до 7-ми етаж, както и до подземните паркинги. Лобито с двуетажна височина е проектирано и изпълнено с високи критерии за красота и функционалност, като са имплементирани зелени стени, модерна рецепция и зона за изчакване. Използваните материали включват висококачествен естествен камък и дървена облицовка за пода и стените, а подходящото разположение на асансьори, стълбища и санитарни помещения осигурява лесен достъп и за хора с увреждания.

Комуникацията между отделните нива и връзката между сградните инсталациите е осъществена чрез централното ядро, което включва 4 асансьора, единият от които е за целите на пожарната безопасност и 4 евакуационни стълбища, с достъп до подземния паркинг гараж. Проектиран е допълнителен асансьор за посетители, който свързва двете подземни нива с главното фоайе в партерния етаж.

Офисните площи позволяват гъвкаво организиране на офисните единици и естествена осветеност, като възможности за преграждане на помещения са предвидени през 1.5м по протежение на фасадата.

Системата за отопление и охлаждане на Експо 2000, фаза 4 разчита на мултифункционални въздушноохлаждаеми водоохлаждащи термопомпени агрегати разположени на покрива. Те са в състояние едновременно и независимо да осигуряват нужната енергия за отопление и охлаждане чрез система от климатични тавани, активните таванни охлаждащи греди и вентилаторни конвектори. В главното фоайе на сградата, предвид двойната височина на помещението е предвидено подово отопление и отопление с канални вентилаторни конвектори.

Офисните площи са зонирани като всяка отделна зона се управлява от термостат, който подава сигнал на управляващия шест-пътен вентил, с цел осигуряване на избор на режим: охлаждане, отопление или изключване

Осигуряването на пресен въздух в офис помещенията се осъществява посредством две климатични камери, разположени на покрива. Въздухът се подава през таванни охладители, разположени в окачен таван по периферията на сградата.

За подземния паркинг е предвидена система включваща смукателни, нагнетателни и JET вентилатори служещи за отвеждане на отработен въздух от подземен паркинг на нива B1 и B2, а също така и за отвеждане на дим и топлина в случай на пожар. За управление на част от системите за вентилация в гаража се предвиждат сензори за “CO” (въглероден окис), които отчитат стойностите на отделяните от колите газове.

Осветлението в офисните зони е осигурено чрез LED стоящи лампи със сензори за движение и осветеност, а в зоните около централното ядро е предвиден монтаж на LED линейни осветителни тела в окачен таван. Отделни части на сградата са снабдени с датчици за осветление, което също подобрява стойностите на консумирана от сградата енергия.

Всички системи са снабдени с автоматичен контрол на тяхната функционалност чрез внедрена система за управление на сградата.

Върху по-голямата част от външното пространство е изпълнено интензивно озеленяване с висока растителност.

По терасите на напречните крила са изпълнени така наречените "Зелени острови" с интензивно озеленяване, подходящи за засаждане на ниска раститeлност.

Последният покривен етаж е екстензивно озеленен. На това нива е разположено техническо помещение с площ 300 кв.м. и площадка за техническо оборудване.

На територията на Експо 2000, фаза 4 има предвидени помещения за кафе-ресторант. В близост до бизнес комплекса има допълнително места за хранене и настаняване, търговски площи и съоръжения за спорт и отдих. Очаква се реконструкция на пътната мрежа в близост до комлекса, която да осигури по-добра пропускливост на пътния трафик.

Използваните строителни материали отговарят на критериите за сертифициране на устойчиво строителство по отношение на енергоефективност, ниско съдържание на вредни емисии и притежават необходимите сертификати за качество.

Предстои сградата да бъде удостоена с платинен сертификат, съгласно стандартите на системата за оценка на устойчиво строителство LEED.