СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ЛАБИРИНТ

ИНВЕСТИТОР:

Инвестиционна компания Мавели АД

КОНСТРУКТОР:

АЕС EООД, д-р инж. Илия Алашки

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Хидрострой АД

АРХИТЕКТ:

Старх ЕООД / арх. Светослав Станиславов

АДРЕС:

гр. Варна, ул. Академик Андрей Сахаров
ИНФОРМАЦИЯ

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ЛАБИРИНТ

Концепцията на жилищния комплекс е подчинена на идеята за Меандъра - разпространен още от древността геометричен орнамент във вид на линии, пречупващи се под прав ъгъл и многократно повтарящи се в ред. Абстрактен в същността си, орнаментът придава характерен геометричен акцент и въздействие, стои еднакво добре в графичен и пластичен (триизмерен) вид. Символизира законите на природата, нейната цикличност и възпроизводство. Меандърът е елемент, който се използва периодично през епохите - през римската, византийската, класицизма, викторианската, Ар деко. Вдъхновението от силното въздействие на Меандъра е проектирано в разпознаваем и запомнящ се жилищен комплекс, подчинен на яснотата и чистотата на геометричната форма. Всички апартаменти имат благоприятно изложение. Само 18% от фасадните стени са изложени на север. Всяко друго градоустройствено решение би увеличало многократно процента на жилищата със северно, североизточно и северозападно изложение.

 

Жилищен комплекс „Лабиринт” е съвременен архитектурен ансамбъл от шест сгради, всяка с по девет надземни етажа, обединени в богата паркова среда с добре обмислена и организирана инфраструктура. Декоративната водна площ в центъра на композицията е продължение на идеята за уникалния природен феномен - Меандър.

 

Жилищният комплекс е разположен в парцел с площ от 12 145 кв. м, от които са застроени под 20%. Останалата част е предназначена за озеленяване, детски площадки и зони за почивка с водни площи. Жилищен комплекс „Лабиринт” се състои от 239 апартамента, предимно с две и три спални. Всички апартаменти са с чиста правоъгълна функционалната схема, отговаряща максимално на съвременните изисквания за обитаване.

 

Паркирането в комплекса е осигурено по периферията на имота и в подземен паркинг, за да се осигури комфорт на обитаване в зоните за рекреация. В комплекса са разположени общо 334 паркоместа, 200 от които в подземния паркинг.

 

Постигнат е съвременен дизайн на сградите с достъпни материали и форми. Материалите по фасадите са структурна мазилка на Weber,  HPL плоскости с дървесен декор на Fundermax, PVC дограма на REHAU система SYNEGO и стоманени парапети.